Leszno
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące - Fg - matematyczno-przyrodniczy
Nazwa oddziału

 Fg - matematyczno-przyrodniczy

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

 Biologia

 Język angielski

Opis

klasa przygotowuje do studiów związanych z naukami ścisłymi, studiami technicznymi oraz kierunków przyrodniczych.

Przedmioty uzupełniające:

  • ekologia krajobrazu
  • historia i społeczeństwo

Drugi język jest do wyboru w zakresie podstawowym  lub jako kontynuacja. Nauka języków odbywa się w grupach międzyoddziałowych.

Przedmioty rozszerzone:

  • matematyka
  • język angielski
  • geografia lub biologia