Leszno
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące - Eg - biologiczno-chemiczny
Nazwa oddziału

 Eg - biologiczno-chemiczny

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

Opis

Klasa dla chcących podjąć studia na kierunkach medycznych lub związanych z ochroną zdrowia jak również na kierunkach przyrodniczych.

Drugi język jest do wyboru w zakresie podstawowym  lub jako kontynuacja. Nauka języków odbywa się w grupach międzyoddziałowych.

Przedmioty uzupełniające: 

  • historia i społeczeństwo
  • fizyka w naukach medycznych
  • j.łaciński w naukach przyrodniczych