Leszno
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące - Dg - klasyczno-prawny
Nazwa oddziału

 Dg - klasyczno-prawny

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język łacina

 Historia

 Język angielski

Opis

Klasa dla interesujących się historią i dziedzictwem kulturowym.Przygotowuje na studia na wydziałach prawa i administracji , historii  czy filologii klasycznej, międzywydziałowych studiów humanistycznych, psychologii czy dziennikarstwa.

Przedmioty uzupełniające:

  • język grecki
  • wiedza o społeczeństwie
  • przyroda

Drugi język jest do wyboru w zakresie podstawowym  lub jako kontynuacja. Nauka języków odbywa się w grupach międzyoddziałowych.

Dodatkowo cała klasa obowiązkowo uczy się języka łacińskiego i greki.