Leszno
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące - Cg - lingwistyczny
Nazwa oddziału

 Cg - lingwistyczny

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Język angielski

 Język hiszpański

Opis

Nauka w klasie pozwala biegle władać językiem angielski i językiem hiszpańskim.

Klasa o profilu lingwistycznym przygotowuje  do studiowania filologii nowożytnej lub innych studiów o profilu humanistycznym czy społecznym.

Przedmioty uzupełniające:

  • przyroda
  • historia i społeczeństwo