Leszno
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące - Bg - matematyczno-językowy (ekonomiczny)
Nazwa oddziału

 Bg - matematyczno-językowy (ekonomiczny)

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

 Język angielski

Opis

Klasa przygotowuje do podjęcia nauki na wszystkich kierunkach studiów powiązanych z ekonomią. Rozszerzona geografia umożliwia studiowanie na różnych kierunkach uniwersyteckich.

Przedmioty uzupełniające:

  • ekonomia w praktyce
  • historia i społeczeństwo

Drugi język jest do wyboru w zakresie podstawowym  lub jako kontynuacja. Nauka języków odbywa się w grupach międzyoddziałowych.