Leszno
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące - Ag - matematyczno-fizyczny(politechniczny)
Nazwa oddziału

 Ag - matematyczno-fizyczny(politechniczny)

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Informatyka

Opis

Profil który daje szerokie możliwości studiowania i osobistego rozwoju.Dobra znajomość matematyki, fizyki i informatyki to gwarancja przygotowania do różnych studiów.

Przedmioty uzupełniające:

  • historia i społeczeństwo
  • j.angielski w naukach technicznych
  • zastosowanie technologii informacyjnej

Możesz w przyszłości wybrać kierunki politechniczne, ścisłe, ekonomiczne, przyrodnicze i techniczne na uniwersytetach.

Drugi język jest do wyboru w zakresie podstawowym  lub jako kontynuacja. Nauka języków odbywa się w grupach międzyoddziałowych.