Leszno
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące - I F (g.) ogólna
Nazwa oddziału

 I F (g.) ogólna

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Informatyka

 Język angielski

 Język niemiecki

Opis

klasa ogólna