Leszno
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące - I E (g.) ogólna - policyjna
Nazwa oddziału

 I E (g.) ogólna - policyjna

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Geografia

 Informatyka

Opis

klasa ogólna - policyjna (patronacka KWP w Poznaniu)