Leszno
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące - I D (g.) hum - prawna
Nazwa oddziału

 I D (g.) hum - prawna

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Historia

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

 Język angielski

Opis

klasa humanistyczno - prawna