Leszno
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące - I B (g.) mat - inf
Nazwa oddziału

 I B (g.) mat - inf

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Informatyka

 Fizyka

Opis

klasa matematyczno - imformatyczna (Patronacka Uniwersytetu Zielonogórskiego)