Leszno
Liceum ogólnokształcące
IV Liceum Ogólnokształcące - I AL G
Nazwa oddziału

 I AL G

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Historia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Historia

 Język obcy nowożytny

 Język polski

Opis

                                                        KLASA HUMANISTYCZNA


Dlaczego warto podjąć naukę w klasie humanistycznej:

- poznasz najważniejsze zagadnienia i odkrycia nauk społecznych, psychologii i pedagogiki
  oraz podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania,

- rozwiniesz własne umiejętności interpersonalne, empatię i wrażliwość na potrzeby innych,

- wzbogacisz wiedzę na temat zachowań i relacji społecznych oraz radzenia sobie w trudnych   sytuacjach,

- nauczysz się asertywności, komunikacji oraz budowania pozytywnej samooceny,

- będziesz uczestniczyć w licznych działaniach na rzecz dzieci i środowiska, wzbogacających
  o nowe doświadczenia.


Zdobyta podczas nauki wiedza i umiejętności zaowocują przygotowaniem do podjęcia studiów na kierunkach takich jak: pedagogika, psychologia, socjologia czy resocjalizacja. Zdobyte doświadczenia przygotowują do pracy w zawodzie pedagoga, psychologa, terapeuty, doradcy zawodowego, nauczyciela, pracownika socjalnego, opiekunki dziecięcej lub asystenta osoby niepełnosprawnej.