Leszno
Technikum
Technikum Nr 2 - 1TE
Nazwa oddziału

 1TE

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis

Technik elektryk