Leszno
Technikum
Technikum Nr 2 - 1TP
Nazwa oddziału

 1TP

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

Opis

Technik spedytor