Leszno
Szkoły ponadgimnazjalne
Lista placówek: Leszno
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
I Liceum Ogólnokształcące ul.Karola Kurpińskiego 1, 64-100, Leszno 170 363/699
Ag - matematyczno-fizyczny(politechniczny) 30 72/246
Bg - matematyczno-językowy (ekonomiczny) 30 57/298
Cg - lingwistyczny 30 63/273
Dg - klasyczno-prawny 20 48/201
Eg - biologiczno-chemiczny 30 81/268
Fg - matematyczno-przyrodniczy 30 42/304
II Liceum Ogólnokształcące ul.Prusa 33, 64-100, Leszno 180 290/456
Klasa 1A - dwujęzyczna humanistyczna (prawna) 30 24/189
Klasa 1B - klasa przygotowawcza do programu Matury Międzynarodowej (IB) 30 103/162
Klasa 1C - biologiczno - chemiczna z rozszerzonym językiem angielskim (medyczna) 30 24/197
Klasa 1D - dwujęzyczna biologiczno - chemiczna (medyczna) 30 46/174
Klasa 1E - dwujęzyczna matematyczno - fizyczna (politechniczna) 30 64/182
Klasa 1F - dwujęzyczna matematyczno - geograficzna (politechniczno-ekonomiczna) 30 29/214
III Liceum Ogólnokształcące pl.Tadeusza Kościuszki 5, 64-100, Leszno 180 215/705
I A (g.) ogólna - językowa 30 44/310
I B (g.) mat - inf 30 20/216
I C (g.) biol - chem 30 32/204
I D (g.) hum - prawna 30 47/239
I E (g.) ogólna - policyjna 30 54/142
I F (g.) ogólna 30 18/241
IV Liceum Ogólnokształcące ul.Karola Kurpińskiego 2, 64-100 Leszno 30 12/56
I AL G 30 12/56
Technikum Nr 1 ul.Józefa Poniatowskiego 2, 64-100, Leszno 240 280/531
TE 30 60/200
TR 30 26/111
TL 60 86/257
TH 30 14/103
THT 30 21/123
TOT 30 44/163
TŻUG 30 29/115
Technikum Nr 2 ul.Narutowicza 74a, 64-100, Leszno 150 169/354
1TI 30 46/163
1TS 30 26/98
1TP 30 24/100
1TM 30 49/127
1TE 20 15/78
1TO 10 9/28
Technikum Nr 3 ul.1 Maja 1, 64-100, Leszno 123 99/234
TAK 10 12/58
TB 21 17/49
TRWB 14 5/33
TW 25 22/55
TŻiUG 12 12/49
TR 12 18/26
TO 9 4/14
TA 10 3/12
TMRA 10 6/19
Technikum Nr 4 ul.Karola Kurpińskiego 2, 64-100 Leszno 60 64/167
I AT G - Technik usług fryzjerskich 15 24/59
I AT G - Technik geodeta 15 16/67
I BT G - Technik inżynierii sanitarnej 10 7/27
I BT G - Technik mechanik 10 11/33
I BT G - Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 10 6/27
Technikum Nr 5 ul.Jana Kilińskiego 4, 64-100, Leszno 90 127/316
Technik Informatyk 30 76/189
Technik Teleinformatyk 15 7/79
Technik reklamy 30 33/137
Technik Elektronik 15 11/76
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 ul.1 Maja 1, 64-100, Leszno 45 25/66
MZiRWwB 9 9/17
MT 5 3/8
S 5 0/15
R 5 4/13
O 5 5/12
MOPiMR 8 4/15
MSB 8 0/5
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 ul.Karola Kurpińskiego 2, 64-100 Leszno 180 183/262
I a G - mech.poj.samoch. 30 9/31
I b G - fryzjer 30 23/42
I c G - elektr.poj.samoch. 15 24/46
I d G - stolarz 15 18/30
I e G - oper.obrab.skraw. 15 21/31
I f G - monter sieci i inst.sanit. 15 11/17
I g G - cukiernik 15 7/16
I h G - sprzedawca 15 18/36
I i G - kucharz 15 12/23
I j G - wielozawodowa 15 40/76