Leszno
Szkoły ponadgimnazjalne
Lista placówek: Leszno
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
I Liceum Ogólnokształcące ul.Karola Kurpińskiego 1, 64-100, Leszno 15 0/0
Ag - matematyczno-fizyczny(politechniczny) 2 0/0
Bg - matematyczno-językowy (ekonomiczny) 2 0/0
Cg - lingwistyczny 2 0/0
Dg - klasyczno-prawny 3 0/0
Eg - biologiczno-chemiczny 2 0/0
Fg - matematyczno-przyrodniczy 4 0/0
II Liceum Ogólnokształcące ul.Prusa 33, 64-100, Leszno 14 0/0
Klasa 1A - dwujęzyczna humanistyczna (prawna) 4 0/0
Klasa 1B - klasa przygotowawcza do programu Matury Międzynarodowej (IB) 2 0/0
Klasa 1C - biologiczno - chemiczna z rozszerzonym językiem angielskim (medyczna) 5 0/0
Klasa 1D - dwujęzyczna biologiczno - chemiczna (medyczna) 1 0/0
Klasa 1E - dwujęzyczna matematyczno - fizyczna (politechniczna) 1 0/0
Klasa 1F - dwujęzyczna matematyczno - geograficzna (politechniczno-ekonomiczna) 1 0/0
III Liceum Ogólnokształcące pl.Tadeusza Kościuszki 5, 64-100, Leszno 33 0/0
I A (g.) ogólna - językowa 7 0/0
I B (g.) mat - inf 8 0/0
I C (g.) biol - chem 6 0/0
I D (g.) hum - prawna 8 0/0
I E (g.) ogólna - policyjna 3 0/0
I F (g.) ogólna 1 0/0
IV Liceum Ogólnokształcące ul.Karola Kurpińskiego 2, 64-100 Leszno 9 0/0
I AL G 9 0/0
Technikum Nr 1 ul.Józefa Poniatowskiego 2, 64-100, Leszno 29 0/0
TE 6 0/0
TR 4 0/0
TL 7 0/0
TH 5 0/0
THT 3 0/0
TOT 2 0/0
TŻUG 2 0/0
Technikum Nr 2 ul.Narutowicza 74a, 64-100, Leszno 16 0/0
1TI 1 0/0
1TS 4 0/0
1TP 2 0/0
1TM 4 0/0
1TE 1 0/0
1TO 4 0/0
Technikum Nr 3 ul.1 Maja 1, 64-100, Leszno 39 0/0
TAK 10 0/0
TB 2 0/0
TRWB 9 0/0
TW 5 0/0
TŻiUG 5 0/0
TR 3 0/0
TO 0 0/0
TA 0 0/0
TMRA 5 0/0
Technikum Nr 4 ul.Karola Kurpińskiego 2, 64-100 Leszno 17 0/0
I AT G - Technik usług fryzjerskich 8 0/0
I AT G - Technik geodeta 3 0/0
I BT G - Technik inżynierii sanitarnej 4 0/0
I BT G - Technik mechanik 1 0/0
I BT G - Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 1 0/0
Technikum Nr 5 ul.Jana Kilińskiego 4, 64-100, Leszno 18 0/0
Technik Informatyk 8 0/0
Technik Teleinformatyk 4 0/0
Technik reklamy 3 0/0
Technik Elektronik 3 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 ul.1 Maja 1, 64-100, Leszno 5 0/0
MZiRWwB 0 0/0
MT 0 0/0
S 0 0/0
R 1 0/0
O 0 0/0
MOPiMR 4 0/0
MSB 0 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 ul.Karola Kurpińskiego 2, 64-100 Leszno 76 0/0
I a G - mech.poj.samoch. 20 0/0
I b G - fryzjer 10 0/0
I c G - elektr.poj.samoch. 6 0/0
I d G - stolarz 12 0/0
I e G - oper.obrab.skraw. 8 0/0
I f G - monter sieci i inst.sanit. 4 0/0
I g G - cukiernik 8 0/0
I h G - sprzedawca 1 0/0
I i G - kucharz 2 0/0
I j G - wielozawodowa 5 0/0