Leszno
Szkoły ponadgimnazjalne
Lista placówek: Leszno
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
I Liceum Ogólnokształcące ul.Karola Kurpińskiego 1, 64-100, Leszno
Ag - matematyczno-fizyczny(politechniczny)
Bg - matematyczno-językowy (ekonomiczny)
Cg - lingwistyczny
Dg - klasyczno-prawny
Eg - biologiczno-chemiczny
Fg - matematyczno-przyrodniczy
II Liceum Ogólnokształcące ul.Prusa 33, 64-100, Leszno
Klasa 1A - dwujęzyczna humanistyczna (prawna)
Klasa 1B - klasa przygotowawcza do programu Matury Międzynarodowej (IB)
Klasa 1C - biologiczno - chemiczna z rozszerzonym językiem angielskim (medyczna)
Klasa 1D - dwujęzyczna biologiczno - chemiczna (medyczna)
Klasa 1E - dwujęzyczna matematyczno - fizyczna (politechniczna)
Klasa 1F - dwujęzyczna matematyczno - geograficzna (politechniczno-ekonomiczna)
III Liceum Ogólnokształcące pl.Tadeusza Kościuszki 5, 64-100, Leszno
I A (g.) ogólna - językowa
I B (g.) mat - inf
I C (g.) biol - chem
I D (g.) hum - prawna
I E (g.) ogólna - policyjna
I F (g.) ogólna
IV Liceum Ogólnokształcące ul.Karola Kurpińskiego 2, 64-100 Leszno
I AL G
Technikum Nr 1 ul.Józefa Poniatowskiego 2, 64-100, Leszno
TE
TR
TL
TH
THT
TOT
TŻUG
Technikum Nr 2 ul.Narutowicza 74a, 64-100, Leszno
1TI
1TS
1TP
1TM
1TE
1TO
Technikum Nr 3 ul.1 Maja 1, 64-100, Leszno
TAK
TB
TRWB
TW
TŻiUG
TR
TO
TA
TMRA
Technikum Nr 4 ul.Karola Kurpińskiego 2, 64-100 Leszno
I AT G - Technik usług fryzjerskich
I AT G - Technik geodeta
I BT G - Technik inżynierii sanitarnej
I BT G - Technik mechanik
I BT G - Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Technikum Nr 5 ul.Jana Kilińskiego 4, 64-100, Leszno
Technik Informatyk
Technik Teleinformatyk
Technik reklamy
Technik Elektronik
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 ul.1 Maja 1, 64-100, Leszno
MZiRWwB
MT
S
R
O
MOPiMR
MSB
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 ul.Karola Kurpińskiego 2, 64-100 Leszno
I a G - mech.poj.samoch.
I b G - fryzjer
I c G - elektr.poj.samoch.
I d G - stolarz
I e G - oper.obrab.skraw.
I f G - monter sieci i inst.sanit.
I g G - cukiernik
I h G - sprzedawca
I i G - kucharz
I j G - wielozawodowa