Łańcut
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące - klasa humanistyczna z elementami dziennikarstwa / pedagogiczna
Nazwa oddziału

 klasa humanistyczna z elementami dziennikarstwa / pedagogiczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Język obcy nowożytny ,  Historia ,  Wiedza o społeczeństwie ,  Biologia ,  Geografia ,  Chemia ,  Fizyka ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

 Biologia

 Język angielski

 Informatyka

Opis

W grupie humanistycznej z elementami dziennikarstwa realizowane są następujące przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

-język polski dla wszystkich uczniów

-historia lub biologia do wyboru przez kandydatów podczas rekrutacji

-język angielski lub informatyka do wyboru przez kandydatów podczas rekrutacji.

W ramach dodatkowych zajęć uczniowie tej grupy mogą tworzyć i publikować własne teksty literackie.

W grupie pedagogicznej realizowane są następujące przedmioty w zakresie  rozszerzonym:

-język polski dla wszystkich uczniów

-biologia lub historia do wyboru przez kandydatów podczas rekrutacji

-język angielski lub informatyka do wyboru przez kandydatów podczas rekrutacji.

W ramach dodatkowych zajęć uczniowie mogą poznać tajniki pracy z dziećmi.

Pierwszym językiem obcym jest język angielski.

Drugi język obcy do wyboru podczas rekrutacji spośród zajęć z języka francuskiego, języka hiszpańskiego, języka niemieckiego lub języka rosyjskiego realizowanych od podstaw lub jako kontynuacja.

Dla uczniów proponujemy udział w dostępnych projektach edukacyjnych i wykładach Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie  prowadzonych przez specjalistów, pracowników wymienionych uczelni 
 i znanych postaci ze świata nauki, kultury i sztuki.

Dla zainteresowanych proponowane są zajęcia z języka migowego przygotowane przez nauczycieli MSP w Łańcucie.

Klasa dobrze przygotowuje do dalszego kształcenia na kierunkach humanistycznych, dziennikarskich, pedagogicznych, socjologicznych oraz zakresu nauk społecznych.