Łańcut
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące - akademicka kryminalistyka i nauki pokrewne / humanistyczna z elementami prawa i bezpieczeństwa
Nazwa oddziału

 akademicka kryminalistyka i nauki pokrewne / humanistyczna z elementami prawa i bezpieczeństwa

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny ,  Historia ,  Wiedza o społeczeństwie ,  Biologia ,  Geografia ,  Chemia ,  Fizyka ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Wiedza o społeczeństwie

 Historia

 Biologia

 Język angielski

 Informatyka

Opis

Profil akademicki - kryminalistyka i nauki pokrewne jest dla Ciebie, jeżeli potrafisz działać niestandardowo, lubisz zagadki, zwracasz uwagę na szczegóły, które łączysz w jedną, logiczną całość. Proponowany przez nas profil umożliwi poznanie nowoczesnych metod śledczych, spotkania z ludźmi, którzy na co dzień stoją na straży prawa i bezpieczeństwa, udział w warsztatach i zajęciach prowadzonych przez pracowników WSPiA - Rzeszowska Szkoła Wyższa.


Profil humanistyczny z elementami prawa i bezpieczeństwa jest dla Ciebie, jeżeli jesteś zainteresowany przedmiotami humanistycznymi lub zagadnieniami związanymi z prawem i bezpieczeństwem. W ramach zajęć i projektów uczniowie mają możliwość poznania elementów prawa i funkcjonowania instytucji związanych z tymi zagadnieniami.


W klasie:

  • udział w zajęciach w ramach projektu Akademia bezpieczeństwa WSPiA
  • udział w warsztatach kryminalistycznych organizowanych przez Towarzystwo Inicjatyw  Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22
  • liczne wyjazdy edukacyjne do instytucji państwowych i uczelni prowadzących kształcenie w kierunkach prawniczych
  • udział w symulacjach rozpraw sądowych 

Absolwenci mają możliwość kontynuowania nauki na kierunkach:  prawo, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, cyberbezpieczeństwo,  nauki humanistyczne lub przyrodnicze, itp.


Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

  • wiedza o społeczeństwie 
  • historia lub biologia
  • język angielski lub informatyka