Łańcut
Szkoły ponadgimnazjalne
Lista placówek: Łańcut
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza ul.Mickiewicza 3, 37-100 Łańcut 280 199/311
klasa matematyczno-fizyczna i matematyczno-chemiczna 35 38/71
klasa politechniczna 35 12/63
klasa biologiczno-chemiczna 35 49/102
klasa promedyczna 35 23/89
klasa psychologiczno-społeczna 35 31/88
klasa ekonomiczno-turystyczna 35 24/60
klasa lingwistyczna 35 14/55
klasa humanistyczno-dziennikarska 35 8/48
II Liceum Ogólnokształcące ul.Grunwaldzka 11, 37-100, Łańcut 195 157/324
matematyczno - politechniczny 25 15/60
matematyczno - ekonomiczny 15 19/60
matematyczno - architektoniczny 15 7/36
biologiczny - akademicki 25 12/65
biologiczny z elementami kosmetologii 15 18/68
biologiczny z elementami biotechnologii 15 8/47
lingwistyczno - biznesowy 15 10/54
lingwistyczny z elementami translatoryki 15 10/41
humanistyczna z elementami prawa i bezpieczeństwa 15 23/65
humanistyczny - dziennikarski 15 25/76
akademicki - kryminalistyka i nauki pokrewne 25 10/81
III Liceum Ogólnokształcące ul.Podzwierzyniec 41, 37-100, Łańcut 25 26/49
Liceum Ogólnokształcące 25 26/49
IV Liceum Ogólnokształcące ul. Armii Krajowej 51A, 37-100 Łańcut 25 2/7
LO z oddziałami sportowymi o specjalności piłka nożna i koszykówka 25 2/7
Technikum Nr 1 ul.Podzwierzyniec 41, 37-100, Łańcut 240 117/170
Technik mechatronik 40 24/83
Technik informatyk 40 44/79
Technik elektronik 40 4/29
Technik mechanik 40 4/25
Technik mechanik lotniczy 40 40/78
Technik awionik 40 1/22
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 ul.Podzwierzyniec 41, 37-100, Łańcut 25 1/6
Branżowa Szkoła I stopnia 25 1/6
Technikum Nr 2 ul.Farna 10, 37-100, Łańcut 200 84/139
1 TEG - technik ekonomista 50 15/37
1 THG - technik handlowiec 50 11/37
TRG - technik reklamy 50 24/65
TFG - technik usług fryzjerskich 50 34/45
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 ul.Farna 10, 37-100, Łańcut 50 7/17
1 BRG - klasa wielozawodowa 50 7/17
Technikum Nr 3 ul.Armii Krajowej 51, 37-100 Łańcut 150 76/141
TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHDOWYCH 30 43/75
TECHNIK BUDOWNICTWA 30 10/32
TECHNIK GEODETA 30 7/25
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 30 8/34
TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI 30 8/15
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 ul.Armii Krajowej 51, 37-100 Łańcut 150 18/35
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 30 5/22
ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 30 3/8
KIEROWCA MECHANIK 30 0/5
MECHANIK MOTOCYKLOWY 30 0/3
MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 30 10/15