Łańcut
Szkoły ponadgimnazjalne
Lista placówek: Łańcut
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza ul.Mickiewicza 3, 37-100 Łańcut
klasa matematyczno-fizyczna i matematyczno-chemiczna
klasa politechniczna
klasa biologiczno-chemiczna
klasa promedyczna
klasa psychologiczno-społeczna
klasa ekonomiczno-turystyczna
klasa lingwistyczna
klasa humanistyczno-dziennikarska
II Liceum Ogólnokształcące ul.Grunwaldzka 11, 37-100, Łańcut
matematyczno - politechniczny
matematyczno - ekonomiczny
matematyczno - architektoniczny
biologiczny - akademicki
biologiczny z elementami kosmetologii
biologiczny z elementami biotechnologii
lingwistyczno - biznesowy
lingwistyczny z elementami translatoryki
humanistyczna z elementami prawa i bezpieczeństwa
humanistyczny - dziennikarski
akademicki - kryminalistyka i nauki pokrewne
III Liceum Ogólnokształcące ul.Podzwierzyniec 41, 37-100, Łańcut
Liceum Ogólnokształcące
IV Liceum Ogólnokształcące ul. Armii Krajowej 51A, 37-100 Łańcut
LO z oddziałami sportowymi o specjalności piłka nożna i koszykówka
Technikum Nr 1 ul.Podzwierzyniec 41, 37-100, Łańcut
Technik mechatronik
Technik informatyk
Technik elektronik
Technik mechanik
Technik mechanik lotniczy
Technik awionik
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 ul.Podzwierzyniec 41, 37-100, Łańcut
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum Nr 2 ul.Farna 10, 37-100, Łańcut
1 TEG - technik ekonomista
1 THG - technik handlowiec
TRG - technik reklamy
TFG - technik usług fryzjerskich
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 ul.Farna 10, 37-100, Łańcut
1 BRG - klasa wielozawodowa
Technikum Nr 3 ul.Armii Krajowej 51, 37-100 Łańcut
TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHDOWYCH
TECHNIK BUDOWNICTWA
TECHNIK GEODETA
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 ul.Armii Krajowej 51, 37-100 Łańcut
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
KIEROWCA MECHANIK
MECHANIK MOTOCYKLOWY
MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE