Kwidzyn
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kwidzynie

Adres
ul.Słoneczna 2, 82-500 Kwidzyn
Telefon
55 645 19 19
Fax
55 645 19 19
E-mail
wyspian@2lo-kwidzyn.pl
Strona www
http://2lo-kwidzyn.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis

Szkoła dysponuje bardzo dobrą bazą lokalową i oprócz dobrze wyposażonych sal dydaktycznych, posiada halę sportową, bibliotekę z czytelnią, profesjonalną salę do aerobicu,  sklepik i radiowęzeł. Wyróżniają ją ciekawe aranżacje sal lekcyjnych, nawiązujące tematycznie do prowadzonych w nich zajęć, zaprojektowane i wykonane przez uczniów.

W placówce funkcjonuje dziennik elektroniczny, dzięki któremu rodzice i uczniowie mają na bieżąco dostęp do ocen, frekwencji, planu lekcji i ogłoszeń. Biblioteka szkolna korzysta z programu e-biblio umożliwiającego szybki dostęp do katalogu i zasobów bibliotecznych, rezerwację książek, powiadamianie o terminie zwrotu książek.

Placówka jest otwarta na potrzeby i zainteresowania uczniów, a jej elastyczna oferta uwzględnia indywidualne oczekiwania młodzieży. W szkole stosuje się wiele innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych i organizacyjnych. Każdy uczeń ma dostęp do chmury szkolnej OFFICE365, dzięki której bezpłatnie korzysta z pakietu biurowego Microsoftu, aplikacji takich jak Teams, Forms czy Sway. W 2019 roku szkoła przystąpiła do projektu Ministerstwa Cyfryzacji i korzysta z aplikacji mLegitymacja.


Priorytetem szkoły jest bardzo dobre przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego. Zdawalność egzaminu maturalnego, w roku 2019 wyniosła 100%, a odsetek uczniów osiągających wyniki wysokie (stanin 7,8,9) ciągle wzrasta. Absolwenci szkoły są bardzo dobrze przygotowani do dalszej edukacji i funkcjonowania na wymagającym rynku pracy. Liczna grupa studiuje na prestiżowych uczelniach (UW, UJ, SGH, WUM, PG) i po ich ukończeniu podejmuje pracę w atrakcyjnych i nowoczesnych zawodach. Dzięki wysokim wynikom z egzaminów maturalnych oraz sukcesom na olimpiadach szkoła od lat znajduje się w rankingu najlepszych liceów wg miesięcznika "Perspektywy". W tym roku uzyskała tytuł "Srebrnej Szkoły". 


Szeroki zakres działań nauczycieli umożliwia uczniom osiąganie sukcesów w konkursach, olimpiadach, zawodach, projektach edukacyjnych, w wolontariacie i w pracy na rzecz środowiska lokalnego. Od kilku lat szkoła może poszczycić się laureatami i finalistami olimpiad przedmiotowych i tematycznych na szczeblu centralnym. Uczniowie II LO są laureatami wielu konkursów (wygrywają cenne nagrody, indeksy, wyjazdy zagraniczne), są stypendystami różnych szczebli.


W ramach wyboru przedmiotów rozszerzonych, uczeń swobodnie wybiera zajęcia i przedmioty dodatkowe. Młodzież podejmuje się i realizuje szereg inicjatyw na rzecz własnego rozwoju, rozwoju szkoły i społeczności lokalnej. W tradycję szkoły wpisane są imprezy: np. rajd integracyjny dla klas I, Wasz Talent, Dzień Patrona, Gala Absolwenta, Szkolny Budżet Obywatelski.


Stałymi punktami współpracy uczniów, nauczycieli i partnerów szkoły są realizowane corocznie projekty: współpraca z Fundacją Inspirujące Przykłady, wymiana międzynarodowa z niemiecką szkołą z Osterholz, wymiana kulturowa w ramach współpracy z AIESEC, warsztaty ekologiczne i inne. Współpracujemy również z wyższymi uczelniami. Dzięki tej współpracy uczniowie mają możliwość uczestniczenia w wykładach i ćwiczeniach w pracowniach uniwersyteckich.


Liceum postrzegane jest w środowisku jako szkoła otwarta na potrzeby uczniów niepełnosprawnych i z problemami zdrowotnymi. Nauczyciele tworzą atmosferę i przestrzeń przyjazną uczniom.


W liceum działa Szkolne Biuro Prasowe oraz radiowęzeł,  w których uczniowie ćwiczą warsztat dziennikarski.


Ważnymi zadaniami szkoły są również działania mające na celu kształtowanie postaw empatycznych i wrażliwości na potrzeby innych ludzi, co przejawia się aktywnym udziałem młodzieży w akcjach charytatywnych i prozdrowotnych (koncerty, WOŚP, „Szlachetna paczka”, wolontariat PCK) oraz projektach „Pomagam-Ratuję-Edukuję”,  „Wspieram duchem – pomagam, bo umiem”. Szkoła organizuje zajęcia dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu Akademia Sukcesu 2.0  oraz Dnia Nauki.  Dzięki licznym działaniom na rzecz środowiska lokalnego (min. współorganizowanie „Powiatowego Dnia Ziemi”, zajęcia dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów) młodzież ZSO nr 2 doceniana jest przez mieszkańców i buduje pozytywny wizerunek szkoły.