Kwidzyn
Kwidzyn
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Klauzula informacyjna dla kandydatów i rodziców rok szkolny 2020/2021
Wybór języków obcych rok szkolny 2020/2021
Wybór przedmiotów rozszerzonych rok szkolny 2020/2021
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka rok szkolny 2020/2021
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata rok szkolny 2020/2021
Karta informacyjna - potwierdzenie przyjęcia do szkoły rok szkolny 2020/2021
Instrukcja składania i przesyłania wniosku online
Instrukcja - wprowadzenie ocen ze świadectwa i wyników egzaminu ósmoklasisty