Kwidzyn
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia w Prabutach - 1 Bkm - kierowca mechanik
Nazwa oddziału

 1 Bkm - kierowca mechanik

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Opis

Praca kierowcy-mechanika polega na bezpiecznym transporcie ludzi lub towarów oraz wykonywaniu czynności mających na celu utrzymanie samochodu w dobrym stanie technicznym w czasie jego eksploatacji. Kierowca potrafi sprawdzić stan techniczny pojazdu, jego niezbędne wyposażenie oraz potrzebną dokumentację. W przypadku wystąpienia awarii pojazdu podejmuje się jego naprawy. Świadczy usługi w przewozach międzynarodowych i krajowych, prowadzi dokumentację w zakresie realizacji zadań przewozowych oraz obsługowo-naprawczych.Przedmioty punktowane:
1) Język polski
2) Matematyka
3) Jęz. obcy II.1 (wymieniony na świadectwie)
4) Geografia