Kwidzyn
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie - B2 - politechniczno - ekonomiczna (matematyczno-geograficzna)
Nazwa oddziału

 B2 - politechniczno - ekonomiczna (matematyczno-geograficzna)

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Informatyka
 • Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

 Informatyka

 Język angielski

Opis

Od klasy pierwszej :

1.matematyka

2.geografia ( grupa minimum 13 osób)

od klasy drugiej :

istnieje możliwość wyboru trzeciego rozszerzenia: informatyka (grupa minimum 15 osób) albo język angielski (grupa  20 - 24 osobowa)


Klasa oferuje m.in:

 • udział w wykładach i warsztatach organizowanych przez uczelnie wyższe
 • noce matematyczne
 • mecze matematyczne
 • wycieczki i rajdy krajoznawcze
 • zajęcia terenowe
 • współpraca z lokalnymi organizacjami ekologicznymi i przyrodniczymi
 • udział w Ogólnopolskim Konkursie E(x)plory
 • koła przedmiotowe - przygotowanie do Olimpiady Matematycznej, Olimpiady Informatycznej, Olimpiady Geograficznej oraz do konkursów o Indeksy Uczelni Wyższych


Przedmioty punktowane:
1) Język polski
2) Matematyka
3) Informatyka
4) Fizyka