Kwidzyn
Technikum
Technikum w Prabutach - 1 TA - technik automatyk
Nazwa oddziału

 1 TA - technik automatyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Technik automatyk to nowy zawód przyszłości, stawiający ciągle nowe wyzwania, dający możliwości samorealizacji i satysfakcji z wykonywanej pracy. Automatyk zajmuje się projektowaniem, tworzeniem odpowiedniego oprogramowania dla maszyn oraz pełni nadzór nad pracującymi urządzeniami oraz robotami przemysłowymi.
Miejscem pracy automatyka są biura technologiczne, laboratoria w zakładach przemysłowych, hale produkcyjne, ośrodki badawczo-rozwojowe, instytuty naukowe oraz szkoły wyższe. Jego główne narzędzie pracy to komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem, dzięki któremu opracowuje nowe konstrukcje i realizuje pomysły.Przedmioty punktowane:
1) Język polski
2) Matematyka
3) Jęz. obcy II.1 (wymieniony na świadectwie)
4) Fizyka