Kwidzyn
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Kwidzynie - 1POH - pracownik obsługi hotelowej
Nazwa oddziału

 1POH - pracownik obsługi hotelowej

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Opis

Uczy planowania i wykonywania zadań związanych z utrzymaniem porządku i miłej atmosfery w hotelu. Chętnie widziane również osoby nieśmiałe, ale lubiące porządek i mające zmysł dekoratorski.


Przedmioty punktowane:
1) Język polski
2) Matematyka
3) Jęz. obcy II.1 (wymieniony na świadectwie)
4) Geografia