Kwidzyn
Technikum
Technikum Nr 2 w Kwidzynie - 1TP - technik papiernictwa
Nazwa oddziału

 1TP - technik papiernictwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Jesteśmy jedną z niewielu szkól w kraju, która kształci w tym zawodzie. Nasi absolwenci często znajdują zatrudnienie w zakładach papierniczych, szczególnie w Kwidzynie i Świeciu. Uczniowie odbywają praktyki w International Paper w Kwidzynie i firmach satelickich.


Przedmioty punktowane:
1) Język polski
2) Matematyka
3) Jęz. obcy II.1 (wymieniony na świadectwie)
4) Geografia