Kwidzyn
Technikum
Technikum Nr 2 w Kwidzynie - 1TH - technik hotelarstwa
Nazwa oddziału

 1TH - technik hotelarstwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Uzyskanie tego zawodu pozwala podjąć pracę w hotelarstwie i turystyce -kierunkach, które rozwijają się bardzo intensywnie i dają możliwość znalezienia pracy w tym zawodzie. Uczniowie mają możliwość odbywania praktyk w bardzo dobrych hotelach na terenie kraju i we Francji.

Przedmioty punktowane:
1) Język polski
2) Matematyka
3) Jęz. obcy II.1 (wymieniony na świadectwie)
4) Geografia