Kwidzyn
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie - C - pedagogiczno - psychologiczny
Nazwa oddziału

 C - pedagogiczno - psychologiczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Biologia

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Biologia

 Chemia

 Geografia

Opis

Przedmioty rozszerzone:

Od klasy pierwszej :

1. język polski

2. biologia

Od klasy drugiej:

istnieje możliwość wyboru trzeciego rozszerzenia: geografia albo chemia (grupa minimum 20 osób)


Klasa oferuje m.in.:

  • udział w wykładach i warsztatach w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie
  • udział w zajęciach warsztatowych w formie treningowej prowadzonych przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie
  • obserwacja zajęć terapeutycznych w Przedszkolu "Gama"
  • wizyty studyjne i zajęcia w instytucjach i ośrodkach opiekuńczych
  • zajęcia "Spotkania z książką" w przedszkolu Ekologicznym
  • Młodzieżowe Spotkania z Medycyną


Przedmioty punktowane:
1) Język polski
2) Matematyka
3) Jęz. obcy II.1 (wymieniony na świadectwie)
4) Biologia