Kwidzyn
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie - B1 - politechniczno - ekonomiczna (matematyczno - fizyczna)
Nazwa oddziału

 B1 - politechniczno - ekonomiczna (matematyczno - fizyczna)

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Informatyka
 • Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Informatyka

 Język angielski

Opis

Przedmioty rozszerzone:

Od klasy pierwszej :

1.matematyka

2. fizyka ( grupa minimum 13 osób )

od klasy drugiej :

istnieje możliwość wyboru trzeciego rozszerzenia: informatyka (grupa minimum 15 osób) albo język angielski (grupa  20 - 24 osobowa)

Klasa oferuje m.in:

 • udział w Ogólnopolskim Konkursie E(x)plory
 • udział w wykładach prowadzonych przez nauczycieli akademicki UMK w Toruniu w ramach projektu FCHgo! Odkryj energię wodoru!
 • udział w wykładach i warsztatach organizowanych przez uczelnie wyższe oraz w ramach Gdynia Week E(x)plory
 • noce matematyczno - fizyczne
 • mecze matematyczne
 • Koło Młodych Innowatorów - udział w konkursach projektowych
 • koła przedmiotowe - przygotowanie do Olimpiady Fizycznej, Olimpiady Informatycznej, Olimpiady Wiedzy Technicznej , Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości oraz do konkursów o Indeksy Uczelni Wyższych


Przedmioty punktowane:
1) Język polski
2) Matematyka
3) Informatyka
4) Fizyka