Kwidzyn
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie - A - prawniczo - językowa
Nazwa oddziału

 A - prawniczo - językowa

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Wiedza o społeczeństwie
 • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Wiedza o społeczeństwie

 Język polski

 Historia

Opis

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

Od klasy pierwszej :

1.język angielski 

2.wiedza o społeczeństwie

od klasy drugiej:

istnieje możliwość wyboru trzeciego rozszerzenia: język polski albo historia (grupa minimum 20 osób)

Klasa oferuje m.in.:

 • warsztaty językowe z obcokrajowcami ( Language Workshops)
 • koło teatralne Drama Club
 • udział w warsztatach aktorskich w języku angielskim organizowanych przez Teatr Szekspirowski w Gdańsku
 • udział w konferencjach, wykładach i warsztatach organizowanych przez Uniwersytet Gdański
 • udział w warsztatach i wykładach międzykulturowych - współpraca ze Stowarzyszeniem Akwedukt w ramach Cross Cultural Project
 • edukacja prawna - współpraca z Sądem Rejonowym w Kwidzynie
 • koło olimpijskie - przygotowanie do konkursów i olimpiad z historii i wos - u

Przedmioty punktowane:
1) Język polski
2) Matematyka
3) Jęz. obcy II.1 (wymieniony na świadectwie)
4) Wos