Kwidzyn
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 w Kwidzynie - 1mp - mechanik pojazdów samochodowych
Nazwa oddziału

 1mp - mechanik pojazdów samochodowych

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Fizyka

Opis

- zna zasady użytkowania pojazdów samochodowych,

- diagnozuje pojazdy samochodowe, - naprawia pojazdy samochodowe,

- zna zasady kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.Przedmioty punktowane:
1) Język polski
2) Matematyka
3) Jęz. obcy II.1 (wymieniony na świadectwie)
4) Fizyka