Kwidzyn
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 w Kwidzynie - 1m - mechatronik
Nazwa oddziału

 1m - mechatronik

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Fizyka

Opis

- montuje urządzenia i systemy mechatroniczne,
- wykonuje rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych, - wykonuje konserwację urządzeń i systemów mechatronicznych,
- zdobyta wiedza umożliwia specjalizację w zakresie np.: automatyzacji procesów produkcji, mechatroniki pojazdów samochodowych a także montaż, użytkowanie i konserwację urządzeń elektronicznych, elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych.Przedmioty punktowane:
1) Język polski
2) Matematyka
3) Jęz. obcy II.1 (wymieniony na świadectwie)
4) Fizyka