Kwidzyn
Technikum
Technikum Nr 3 w Kwidzynie - 1TU - technik urządzen i systemów energetyki odnawialnej.
Nazwa oddziału

 1TU - technik urządzen i systemów energetyki odnawialnej.

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

- wykonuje montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej tj. kolektory słoneczne, solary, pompy ciepła, kotły opalane biomasą, wentylatory, sprężarki,
- kontroluje pracę, konserwuje oraz naprawia urządzenia i systemy energetyki odnawialnej,
- sporządza kosztorysy oraz oferty i umowy dotyczące urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
- posługuje się dokumentacją techniczną oraz instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń, przestrzega zasad racjonalnej gospodarki energią,
- stosuje techniki komputerowe do realizacji zadań zawodowych związanych z energetyką odnawialną,
- bada wpływ obiektów energetycznych na środowisko.Przedmioty punktowane:
1) Język polski
2) Matematyka
3) Jęz. obcy II.1 (wymieniony na świadectwie)
4) Fizyka