Kwidzyn
Technikum
Technikum Nr 3 w Kwidzynie - 1TM - technik mechatronik
Nazwa oddziału

 1TM - technik mechatronik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

- projektuje i wytwarza części oraz zespoły maszyn i urządzeń mechanicznych z wykorzystaniem technik komputerowych,
- wykorzystuje nowoczesne techniki sterowania maszynami i urządzeniami łączące w sobie elektronikę, informatykę,
mechanikę, automatykę i robotykę.

Kierunek zgodny z umową z IP, Jabil i KBRPrzedmioty punktowane:
1) Język polski
2) Matematyka
3) Jęz. obcy II.1 (wymieniony na świadectwie)
4) Fizyka