Kwidzyn
Technikum
Technikum Nr 3 w Kwidzynie - 1TEE - technik elektronik
Nazwa oddziału

 1TEE - technik elektronik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

- zajmuje się instalacją, montażem, konserwacją i naprawą aparatury oraz urządzeń elektronicznych;
- jest odpowiedzialny za organizację pracy w placówkach badawczo-rozwojowych, zakładach wytwórczych i naprawczych
oraz w innych gałęziach przemysłu i jednostkach, gdzie są szeroko stosowane urządzenia elektroniczne.

Klasa pod patronatem firmy Lacroix Electronics.Przedmioty punktowane:
1) Język polski
2) Matematyka
3) Jęz. obcy II.1 (wymieniony na świadectwie)
4) Fizyka