Kwidzyn
Technikum
Technikum Nr 1 w Kwidzynie - technik informatyk
Nazwa oddziału

 technik informatyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Po ukończeniu szkoły technik informatyk może m.in. administrować i eksploatować systemy komputerowe, urządzenia peryferyjne i lokalne sieci komputerowe, tworzyć i administrować stronami i aplikacjami internatowymi i bazami danych, serwisować i naprawiać urządzenia techniki komputerowej.


Przedmioty punktowane:
1) Język polski
2) Matematyka
3) Jęz. obcy II.1 (wymieniony na świadectwie)
4) Fizyka