Kwidzyn
Technikum
Technikum Nr 1 w Kwidzynie - technik rachunkowości
Nazwa oddziału

 technik rachunkowości

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

Opis

Technik rachunkowości po ukończeniu szkoły może  m.in. prowadzić sprawy kadrowo-płacowe, prowadzić  rozliczenia finansowe i organizować rachunkowość w zakładach  i jednostkach organizacyjnych.


Przedmioty punktowane:
1) Język polski
2) Matematyka
3) Jęz. obcy II.1 (wymieniony na świadectwie)
4) Geografia