Kwidzyn
Technikum
Technikum Nr 1 w Kwidzynie - Technik Ekonomista
Nazwa oddziału

 Technik Ekonomista

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

Opis