Kwidzyn
Technikum
Technikum Nr 1 w Kwidzynie - Technik Logistyk
Nazwa oddziału

 Technik Logistyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

Opis