Kwidzyn
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie - A - humanistyczno - lingwistyczna
Nazwa oddziału

 A - humanistyczno - lingwistyczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny
  • Historia ,  Wiedza o społeczeństwie ,  Biologia ,  Geografia ,  Chemia ,  Fizyka ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Wiedza o społeczeństwie

 Język angielski

 Informatyka

 Język obcy nowożytny

 Historia

 Geografia

 Chemia

Opis

Klasa humanistyczno - lingwistyczna :

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

Od klasy I : wiedza o społeczeństwie i język angielski

Od klasy II :  możliwość wyboru trzeciego rozszerzenia:

- j.niemiecki/j.hiszpański/j.rosyjski/j.francuski (grupy oddziałowe i międzyoddziałowy w zależności od zainteresowania przy minimum 20 osobach)

- informatyka ( grupa do 17 osób)

- geografia, historia, chemia ( grupa oddziałowa lub międzyoddziałowa przy minimum 20 osobach ).


Klasa  przygotowująca do studiów prawniczych, dziennikarskich, jak również na politologię  i stosunki międzynarodowe.


Klasa oferuje między innymi:

- elementy wiedzy o świecie ( Contemporary World Studies)

- język biznesu (Business Language)

- język multimediów ( Language of the Media)

- koło teatralne po angielsku ( Drama Club, Drama Workshops)

- kółko olimpijskie - przygotowanie do konkursów i olimpiad z historii i wos-u

- współpraca z Uniwersytetem Gdańskim - udział w konferencjach, wykładach i warsztatach

- udział w warsztatach i wykładach międzykulturowych - współpraca ze Stowarzyszeniem "Akwedukt"

- współpraca z Sądem Rejonowym w Kwidzynie - udział w rozprawach