Kwidzyn
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia w Prabutach - 1 Kierowca mechanik
Nazwa oddziału

 1 Kierowca mechanik

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Opis

KIEROWCA-MECHANIK:
-przygotowuje pojazd do drogi
-wyznacza optymalną trasę przejazdu
-kieruje samochodem lub zespołem pojazdów
-prowadzi dokumentację transportową i dokumentację pojazdu
-prowadzi czynności regulacyjne i naprawcze pojazdu

ABSOLWENCI ZNAJDĄ ZATRUDNIENIE:
• w małych i dużych firmach przewozowych
• firmach prowadzących usługi przewozu osób
• przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych
lub stworzą własną działalność gospodarczą

NAUKA POZWALA ZDOBYĆ UMIEJĘTNOŚCI:
• BEZPIECZNEGO TRANSPORTU LUDZI I TOWARÓW
• PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI I OBSŁUGI POJAZDÓW
• PROWADZENIA DOKUMENTACJI TRANSPORTOWEJ
• SPRAWDZANIA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU
• NAPRAWY POJAZDU W RAZIE USTERKI
• UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY W RAZIE WYPADKU

PATRONAT POMORSKIEGO STOWARZYSZENIA
PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH:


- atrakcyjne praktyki zawodowe u członków stowarzyszenia
- w przyszłości gwarancja zatrudnienia w wyuczonym zawodzie
- wsparcie doświadczonej kadry wykładowców
- praktyki zawodowe u członków stowarzyszenia
- fachowe szkolenia dla uczniów i nauczycieli

ZGODNIE ZE STANOWISKIEM MINISTRA DO SPRAW TRANSPORTU
WPROWADZENIE NOWEGO ZAWODU KIEROWCY-MECHANIKA
WYNIKA Z ZAPOTRZEBOWANIA RYNKU PRACY
NA SPECJALISTÓW BRANŻY TRANSPORTOWEJ!