Kwidzyn
Technikum
Technikum w Prabutach - 1Technik handlowiec
Nazwa oddziału

 1Technik handlowiec

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

Opis

HANDLOWIEC to nie sprzedawca!
• to styl bycia
• styl porozumiewania się z ludźmi
• to urodzony negocjator
• osoba aktywna i przedsiębiorcza
• potrafi rozwiązywać napotkane problemy

ZNAJDZIE ZATRUDNIENIE:
• w małych i dużych firmach
• przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych
• sklepach i hipermarketach
• jako specjalista ds. sprzedaży
• doradca/opiekun klienta
• przedstawiciel handlowy
• kupiec, akwizytor
• może założyć własne przedsiębiorstwo/sklep internetowy

Handlowiec:
• prowadzi działania reklamowe i marketingowe
• organizuje, prowadzi, zarządza działalnością handlową przedsiębiorstwa
• wpływa na efektywność i konkurencyjność firmy
• zajmuje się logistyką firmy
• buduje trwałe relacje z klientami

Jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów w Polsce!!!
Szkoła ma podpisane porozumienie o współpracy z "Społem" PSS w Kwidzynie,

Celem handlowców jest generowanie zysków firmy, dlatego też na tych pracowników zawsze będzie panował popyt, niezależnie od panującej w danym momencie na rynku sytuacji.