Kwidzyn
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Kwidzynie - 1 klasa wielozawodowa
Nazwa oddziału

 1 klasa wielozawodowa

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Opis

zawody: piekarz, sprzedawca, wędliniarz, fryzjer, nowość - magazynier - logistyk, i inne.

Musisz mieć umowę o naukę zawodu z wybranym rzemieślnikiem, najlepiej zrzeszonym w Cechu Rzemiosł Różnych w Kwidzynie ul. Grudziądzka lub w Izbie Rzemieślniczej w Gdańsku.