Kwidzyn
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 w Kwidzynie - 1m - mechatronik
Nazwa oddziału

 1m - mechatronik

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Język obcy nowożytny

Opis

Montuje, uruchamia, użytkuje, konserwuje, naprawia urządzenia i systemy mechatroniczne wykorzystując wiedzę związaną z mechaniką, energoelektroniką, informatyką, pneumatyką, hydrauliką, robotyką, techniką mikroprocesorową i automatyką.
Monitoruje pracę urządzeń i systemów mechatronicznych.
Ocenia jakość wykonywanych prac.