Kwidzyn
Technikum
Technikum Nr 3 w Kwidzynie - 1TU - technik urządzen i systemów energetyki odnawialnej.
Nazwa oddziału

 1TU - technik urządzen i systemów energetyki odnawialnej.

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Organizuje i wykonuje prace związane z montażem instalacji systemów energetyki odnawialnej.
Zajmuje się montażem i demontażem urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej.
Kontroluje pracę urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej.
Konserwuje oraz naprawia urządzenia i instalacje systemów energetyki odnawialnej.
Sporządza kosztorysy oraz oferty i umowy dotyczące urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.