Kwidzyn
Technikum
Technikum Nr 3 w Kwidzynie - 1TE - technik elektryk
Nazwa oddziału

 1TE - technik elektryk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Montuje i naprawia instalację elektryczną i elektroniczną.
Instaluje i obsługuje maszyny i urządzenia elektryczne.
Wykonuje przeglądy techniczne instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.
Lokalizuje uszkodzenia, dokonuje napraw i konserwacji instalacji, maszyn
i urządzeń elektrycznych.
Dokonuje konserwacji i napraw układów automatyki.
Wykonuje przyłączenia urządzeń elektrycznych (m.in. oświetlenie, ogrzewanie elektryczne).
Zajmuje się eksploatacją urządzeń ochrony odgromowej i środków ochrony przepięciowej w obiektach budowlanych i sieciach elektroenergetycznych.
Naprawia uszkodzone elementy w rozdzielniach energii elektrycznej.