Kwidzyn
Technikum
Technikum Nr 3 w Kwidzynie - 1TM - technik mechatronik
Nazwa oddziału

 1TM - technik mechatronik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Projektuje i wytwarza części oraz zespoły maszyn i urządzeń mechanicznych z wykorzystaniem technik komputerowych.
Wykorzystuje nowoczesne techniki sterowania maszynami i urządzeniami łączące w sobie elektronikę, informatykę, mechanikę, automatykę i robotykę.
Opracowuje dokumentację techniczną urządzeń i systemów mechatronicznych.
Instaluje i obsługuje systemy sieciowe transmisji danych.
Montuje i demontuje, uruchamia oraz wyłącza, a także diagnozuje i naprawia urządzenia i systemy mechatroniczne.