Kwidzyn
Technikum
Technikum Nr 3 w Kwidzynie - 1TEE - technik elektronik
Nazwa oddziału

 1TEE - technik elektronik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Montuje, konserwuje, uruchamia i naprawia urządzenia elektroniczne.
Montuje, programuje, uruchamia i eksploatuje układy i systemy automatyki.
Organizuje i wykonuje prace w placówkach badawczo-rozwojowych, zakładach wytwórczych i naprawczych itd., gdzie są stosowane urządzenia elektroniczne.
Posługuje się instrukcjami obsługi i dokumentacją serwisową urządzeń elektronicznych, katalogami elementów i układów elektronicznych.
Projektuje, wykonuje i uruchamia wyspecjalizowane testery dla różnych układów elektronicznych oraz proste układy mikroprocesorowe.
Przeprowadza kontrolę techniczną w produkcji i uruchamianiu urządzeń.