Kwidzyn
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie
Zespół szkół
Adres
ul.Konarskiego 12, 82-500 Kwidzyn
Telefon
552793935
Fax
552793935
E-mail
Strona www
Dyrektor
Sebastian Więckowski
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • Zdjęcie
Opis
W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie wchodzą : I Liceum Ogólnokształcące im.dr.Wł.Gębika dawne Polskie Gimnazjum w Kwidzynie oraz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, działające w systemie wieczorowym. To najstarsze liceum w powiecie kwidzyńskim, które działa od 1937 roku. Mimo tak bogatej historii liceum cały czas dąży do udoskonalania bazy dydaktycznej szkoły wprowadzając pewne innowacyjne rozwiązania. To właśnie w I LO tradycja , którą można spotkać na każdym kroku doskonale łączy się z nowoczesnością. Szkoła przedwojenna to ośrodek polskości na Powiślu a także miejsce rozpoczęcia II wojny światowej.Bogate dzieje można prześledzić w szkolnym Muzeum, gdzie oprócz Izby Pamięci można odwiedzić muzeum informatyki i szkolną fonotekę. Szkoła posiada historyczną aulę z teatralna sceną i kulisami, która może pomieścić do 250 widzów.Ponadto działają dwie pracownie informatyczne, fizyczne, bogato wyposażone laboratorium chemiczne i biologiczne, nowoczesna biblioteka oraz multimedialna czytelnia.To wszystko pozwala uczącej się młodzieży rozwijać swe talenty i umiejętności. Efektem tego są wysokie miejsca uczniów na Olimpiadach i konkursach we wszystkich dyscyplinach naukowych i społecznych.Poza nauką wyróżnić należy prężnie działające koło wolontariatu oraz Samorząd Uczniowski.Do głównych akcji, w których młodzież bierze udział należą WOŚP oraz Szlachetna Paczka. Sukcesem szkoły jest wysoka zdawalność egzaminu maturalnego( w ostatnich latach między 97 a 100 %). Ponadto średnia wyniku egzaminu wyższa od krajowej i wojewódzkiej pozwala kontynuować naukę na studiach blisko 90% młodzieży.Głownie są to: Uniwersytet Gdański,Politechnika Gdańska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Również działalność sportowa przynosi wybitne osiągnięcia w futsalu, piłce nożnej czy tenisie stołowym. rekrutacja 2015/2016 muzeum szkolne dojazd spacerkiem po szkole historia sukcesy tradycje
Oferta
Dojazd
Kwidzyn, ul. Konarskiego 12 ---------------------------------------------------------- http://www.zsokwidzyn.pl ----------------------------------------------------------
Historia

1934 Wystąpienie Związku Polskich Towarzystw Szkolnych do władz niemieckich w sprawie budowy Polskiego Gimnazjum. 1937 Uroczyste otwarcie Gimnazjum. Przyjazd 80 uczniów z Gimnazjum w Bytomiu z dyrektorem Wł. Gębikiem. 1939 Aresztowanie profesorów i uczniów Gimnazjum oraz działaczy polonijnych i przeniesienie ich do obozu Grunhof. 1945 Przejęcie władzy w mieście przez polska administrację. Inauguracja nauki w szkole. 1997 Szkoła otrzymuje nazwę I Liceum Ogólnokształcące dawne Polskie Gimnazjum im. dra Władysława Gębika.

TRADYCJE I CEREMONIAŁ:

W ponad 70-letniej historii Szkoły wykształciły się pewne tradycje, które są kultywowane corocznie w kalendarzu imprez szkolnych. Należą do nich:

1. Przegląd artystycznej twórczości beanów "Bean daj głos".

2. Wyjście po wodę wiślaną do Korzeniewa w dniu chrztu beanów.

3. Kabarety klas trzecich (chrzest) w dniu święta szkoły.

4. Riposty klas I w dniu ślubowania na sztandar szkoły.

Uczeń I LO w Kwidzynie ma prawo i obowiązek poznania historii Szkoły oraz kultywowania tradycji szkoły.

Do ceremoniału należą : - okres beaństwa - Święto Szkoły z chrztem beanów - uroczyste ślubowanie uczniów klas I na sztandar szkoły - uroczyste pożegnanie sztandaru szkoły przez uczniów klas maturalnych

Koła zainteresowań

W szkole realizowane są dodatkowe zajęcia z przedmiotów : fizyka, matematyka, geografia, biologia, chemia, historia, wos, język polski, język angielski, język hiszpański,język niemiecki. Uczniowie w ramach tych zajęć poszerzają swoją wiedzę, przygotowują się do olimpiad przedmiotowych, konkursów oraz egzaminu maturalnego.

Swoje zainteresowania i pasje pogłębiają również na zajęciach takich jak:

 • Koło Olimpijskie
 • Koło Młodych Innowatorów
 • Koło teatralno-językowe - Drama Club
 • Robotyka.

W szkole działa również Szkolne Koło Wolontariatu.

Kontakty zagraniczne

 Projekt Erasmus + „Sport i Różnorodność”:

 

Projekt zakłada promowanie wartości i korzyści płynących ze sportu, poznawanie innych krajów i kultur dzięki wymianom uczniów i nauczycieli miedzy szkołami biorącymi udział w projekcie. Projekt ma na celu przekazywanie uniwersalnych wartości tj. tolerancja, przyjaźń, praca w zespole. Hasło „sport dla wszystkich” pozwoli uczniom, pochodzącym z różnych środowisk na współpracę z rówieśnikami z innych krajów oraz udoskonali standardy szkolne. Uczestnicy projektu będą brali udział w różnorodnych imprezach sportowych, lekcjach w-f, pogłębią swoją wiedzę na temat mniej znanych dyscyplin sportu w każdym z krajów partnerskich, zwiedzą miejsca związane z uprawianiem sportu i wezmą aktywny udział we wszystkich przewidzianych dyscyplinach sportu w każdym partnerskim kraju - Włochy, Grecja i Malta. Podczas warsztatów omówimy tematy dotyczące dopingu, równych szans, równouprawnienia płci, bezpieczeństwa, niepełnosprawności, oszukiwania w sporcie. Projekt umożliwi nauczycielom wymianę dobrych praktyk, innowacyjnych metod nauczania, technik prowadzenia zajęć. Uczniowie wezmą udział w innowacyjnych formach aktywności fizycznej na świeżym powietrzu tj. wspinaczka górska, surfing, treningi MTB, spływy kajakowe, nordic walking, ponieważ dyscypliny te są zwykle pomijane w programach nauczania. Poza tym, uczniowie zdobędą dodatkową motywację do uczenia się języków obcych.      


Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży :

 

Wymiana młodzieży z zaprzyjaźnioną szkołą Gymnasium Ernestinum w Celle to projekt, który szkoła realizuje od ponad dwudziestu lat. Co roku w maju przyjeżdżają uczniowie, którzy przez tydzień mieszkają w domach swoich polskich partnerów i wraz z nimi uczestniczą w różnych przedsięwzięciach: wyjazdy do Gdańska, Torunia, Malborka, gry miejskie, warsztaty, udział w lekcjach itp.. We wrześniu polscy uczniowie wyjeżdżają do Celle, gdzie w podobny sposób spędzają jeden z pierwszych tygodni roku szkolnego (wycieczka do Hamburga, w góry Harz HARC, konkurs kulinarny). Celem wymiany jest wzajemne poznanie historii, kultury krajów oraz dnia codziennego ich mieszkańców. Wymiana to także świetna okazja do niestandardowej nauki języka angielskiego, w którym porozumiewają się uczestnicy.

  

Osiągnięcia

Rok szkolny 2019/2020:

 • Finalistka etapu centralnego Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej " Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego" - zwolniona z egzaminu maturalnego z historii ( wynik - 100%), indeksy Uczelni Wyższych na kierunki humanistyczne
 • Finalista etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - zwolniony z egzaminu maturalnego z Wiedzy o Społeczeństwie ( wynik 100%),indeksy Uczelni Wyższych na kierunki humanistyczne
 • Finalista etapu centralnego Olimpiady Wiedzy Technicznej - indeksy Wyższych Uczelni Technicznych
 • Finalistka etapu centralnego Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok A - indeksy Wyższych Uczelni Technicznych oraz między innymi Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 5 Finalistów etapu centralnego Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok B - konkurs projektowy- indeksy Wyższych Uczelni Technicznych oraz między innymi Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Laureat Ogólnopolskiego Konkursu " Wygraj Indeks" Politechniki Gdańskiej z Fizyki
 • Finalista I stopnia Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH w Krakowie z Fizyki - Indeks Uczelni
 • Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego "Wygraj Indeks" Politechniki Gdańskiej - Indeks Ucvelni

Rok szkolny 2018/2019:

 • Finalista etapu centralnego Olimpiady Historycznej - zwolniony z egzaminu maturalnego z historii ( wynik - 100% )
 • Finalistka etapu centralnego Olimpiady Wiedzy Historycznej - indeksy Wyższych Uczelni
 • Finalista z prawem do Indeksu w Warmińsko - Mazurskich Zawodach Matematycznych
 • Finalista Ogólnopolskiego Konkursu Projektowego E(x)plory - indeks Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Finalista Konkursu Matematyczno-Fizyczno - Informatycznego "Bieg po Indeks" Politechniki Koszalińskiej

Rok szkolny 2017/2018:

 • Finalistka etapu centralnego Olimpiady Wiedzy Historycznej
 • Finalistka etapu centralnego XXVIII Olimpiady Teologii Katolickiej
 • Finalistka etapu centralnego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
 • Uczestnik etapu centralnego Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości
 • Laureat I stopnia Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego o "Złoty Indeks" Politechniki Śląskiej
 • Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego FAST Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - indeks
 • Laureatka Warmińsko - Mazurskich Zawodów Matematyczny - indeks na Wydział Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie
 • 2 finalistów z prawem do Indeksu w Warmińsko - Mazurskich Zawodach Matematycznych
 • Finalistka Ogólnopolskiego Konkursu Projektowego "Wygraj Indeks WETI " Politechniki Gdańskiej
 • 3 finalistów Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego "Wygraj Indeks" Politechniki Gdańskiej
 • 2 finalistki Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego "Wygraj Indeks" Politechniki Gdańskiej

Rok szkolny 2016/2017 :

 • Finalistka Olimpiady Wiedzy Historycznej
 • Laureat Ogólnopolskiej Olimpiady O Diamentowy Indeks AGH w Krakowie z Matematyki
 • Dwóch laureatów Ogólnopolskiego Konkursu "Wygraj Indeks" Politechniki Gdańskiej z Fizyki
 • Dwóch laureatów Ogólnopolskiego Konkursu "Wygraj Indeks" Politechniki Gdańskiej z Matematyki
 • Laureat Ogólnopolskiego Konkursu "Bieg po Indeks" Politechniki Koszalińskiej
 • Dwie laureatki Ogólnopolskiego Konkursu "Wygraj Indeks" Politechniki Gdańskiej z Chemii

Rok Szkolny 2015/2016:

 • Finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
 • Laureat Ogólnopolskiego Konkursu "Wygraj Indeks" Politechniki Gdańskiej z Matematyki
 • 3 Laureatów Ogólnopolskiego Konkursu "Bieg po Indeks" Politechniki Koszalińskiej

Rok szkolny 2014/2015:

 • Laureat Olimpiady Wiedzy Technicznej - 2 miejsce w kraju
 • Finalistka Olimpiady "Promocji Zdrowego Stylu Życia"
 • Finalista Olimpiady "Solidarności"
Zajęcia pozalekcyjne

Szkoła oferuje między innymi:

klasa prawniczo - językowa:

 • warsztaty językowe z obcokrajowcami ( Language Workshops)
 • Koło teatralne Drama Club
 • udział w warsztatach aktorskich w języku angielskim organizowanych przez Teatr Szekspirowski w Gdańsku
 • udział w konferencjach, wykładach i warsztatach organizowanych przez Uniwersytet Gdański
 • udział w warsztatach i wykładach międzykulturowych - współpraca ze Stowarzyszeniem Akwedukt w ramach Cross Cultural Project
 • edukacja prawna - współpraca z Sądem Rejonowym w Kwidzynie
 • Koło Olimpijskie - przygotowanie do konkursów i olimpiad z historii i wos - u

klasa politechniczno - ekonomiczna:

klasa B1 ( nurt matematyczno - fizyczny):

 • udział w Ogólnopolskim Konkursie E(x)plory
 • udział w wykładach prowadzonych przez nauczycieli akademicki UMK w Toruniu w ramach projektu FCHgo! Odkryj energię wodoru!
 • udział w wykładach i warsztatach organizowanych przez Uczelnie Wyższe oraz w ramach Gdynia Week E(x)plory
 • noce matematyczno - fizyczne
 • mecze matematyczne
 • Koło Młodych Innowatorów - udział w konkursach projektowych
 • koła przedmiotowe - przygotowanie do Olimpiady Fizycznej, Olimpiady Informatycznej, Olimpiady Geograficznej, Olimpiady Wiedzy Technicznej oraz do konkursów o Indeksy Uczelni Wyższych

klasa B2 ( nurt matematyczno - geograficzny):

 • udział w wykładach i warsztatach organizowanych przez Uczelnie Wyższe
 • noce matematyczne
 • mecze matematyczne
 • wycieczki i rajdy krajoznawcze
 • zajęcia terenowe
 • współpraca z lokalnymi organizacjami ekologicznymi i przyrodniczymi
 • udział w Ogólnopolskim Konkursie E(x)plory
 • koła przedmiotowe - przygotowanie do Olimpiady Matematycznej, Olimpiady Informatycznej, Olimpiady Geograficznej oraz do konkursów o Indeksy Uczelni Wyższych

klasa pedagogiczno-psychologiczna:

 • udział w wykładach i warsztatach w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie
 • udział w zajęciach warsztatowych w formie treningowej prowadzonych przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie
 • obserwacja zajęć terapeutycznych w Przedszkolu "Gama"
 • wizyty studyjne i zajęcia w instytucjach i ośrodkach opiekuńczych
 • zajęcia "Spotkania z książką" w przedszkolu Ekologicznym
 • Młodzieżowe Spotkania z Medycyną
Drzwi otwarte

W ramach Drzwi otwartych szkoła organizuje:

 • Dzień Otwarty dla uczniów klas programowo najwyższych szkół podstawowych i gimnazjów
 • Noc ósmoklasistów .Powtórka przed egzaminami - zajęcia skierowane do uczniów klas 8 Szkoły Podstawowej prowadzone przez uczniów i nauczycieli I LO
 • Warsztaty teatralno - językowe - Drama Workshops
 • Szkolny Festiwal Naukowy E(x)plory - wykłady i warsztaty o różnorodnej tematyce: fizycznej, przyrodniczej, społecznej itp. dla uczniów wszystkich szkół
 • Dzień Nauki w I LO - zajęcia skierowane do uczniów klas IV - VI szkół podstawowych
Współpraca z pracodawcami
 • W ramach współpracy z Firmą KBR Poland w I LO w Kwidzynie realizowany jest międzynarodowy projekt ONE OCEAN KBR 2019 - 2020 GLOBAL. Podstawowe założenia projektu, to zwrócenie uwagi młodych ludzi na jeden z największych problemów środowiskowych współczesnego świat, jakim jest ogromna ilość tworzyw sztucznych trafiających do oceanów w postaci produktów odpadowych  oraz wynikające z tego tragiczne konsekwencje dla fauny i flory.  Celem One Ocean jest także zachęcenie młodzieży do opracowywania kreatywnych i praktycznych rozwiązań umożliwiających ich eliminację, a tym samym prowadzących do polepszenia sytuacji ekologicznej „naszej matki”, którą jest planeta ziemia.
 • Współpraca z firmami : KBR Poland, Jabil Poland, IP Kwidzyn, Cafe Satti , Snarto w ramach Konkursu Naukowego E(x)plory dla Szkół Powiatu Kwidzyńskiego.