Kwidzyn
Liceum ogólnokształcące
Sportowe Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie
Zespół szkół
Adres
ul.Słoneczna 2, 82-500 Kwidzyn
Telefon
55 645 19 19
Fax
55 645 19 19
E-mail
Strona www
Dyrektor
Ewelina Braun
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • Sportowe Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie
 • Sportowe Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie
 • Sportowe Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie
 • Sportowe Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie
 • Sportowe Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie
 • Sportowe Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie
 • Sportowe Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie
Opis
    Szkoła dysponuje bardzo dobrą bazą lokalową i oprócz dobrze wyposażonych sal dydaktycznych, posiada halę sportową, bibliotekę z czytelnią, profesjonalną salę do aerobicu, sklepik i radiowęzeł. W bieżącym roku szkolnym placówka wzbogaciła się o dwie mobilne pracownie multimedialne wykorzystywane nie tylko na zajęciach z informatyki, ale także na innych przedmiotach.  
    
       Placówka jest otwarta na potrzeby i zainteresowania uczniów, a jej elastyczna oferta uwzględnia indywidualne oczekiwania młodzieży. W szkole stosuje się wiele innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych i organizacyjnych. Każdy uczeń ma dostęp do chmury szkolnej OFFICE365, dzięki której bezpłatnie korzysta z pakietu biurowego Microsoftu, aplikacji takich jak Teams, Forms czy Sway. W 2019 roku szkoła przystąpiła do projektu Ministerstwa Cyfryzacji i korzysta z aplikacji mLegitymacja. Biblioteka szkolna korzysta z nowoczesnego systemu e-biblio, dzięki któremu uczeń  na mobilnym urządzeniu ma dostęp do katalogu, wykazu lektur, rezerwacji książek itp. W placówce funkcjonuje dziennik elektroniczny, dzięki któremu rodzice i uczniowie mają na bieżąco dostęp do ocen, frekwencji, planu lekcji i ogłoszeń.
   
         Młodzież podejmuje się i realizuje szereg inicjatyw na rzecz własnego rozwoju, rozwoju szkoły i społeczności lokalnej. W liceum działa szkolne Biuro Prasowe oraz radiowęzeł, w których uczniowie ćwiczą warsztat dziennikarski. W tradycję szkoły wpisane są imprezy: np. rajd integracyjny dla klas I, Wasz Talent, Dzień Patrona, Gala Absolwenta, Szkolny Budżet Obywatelski. Stałymi punktami współpracy uczniów, nauczycieli i partnerów szkoły są realizowane corocznie projekty: współpraca z Fundacją Inspirujące Przykłady, wymiana międzynarodowa z niemiecką szkołą z Osterholz, wymiana kulturowa w ramach współpracy z AIESEC, warsztaty ekologiczne i inne.  Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi uczniowie mają możliwość uczestniczenia w wykładach i ćwiczeniach w pracowniach uniwersyteckich.
     
      Liceum postrzegane jest w środowisku jako szkoła otwarta na potrzeby uczniów niepełnosprawnych i z problemami zdrowotnymi. Nauczyciele tworzą atmosferę i przestrzeń przyjazną uczniom. Ważnymi zadaniami szkoły są również działania mające na celu kształtowanie postaw empatycznych i wrażliwości na potrzeby innych ludzi, co przejawia się aktywnym udziałem młodzieży w akcjach charytatywnych i prozdrowotnych (koncerty, WOŚP, „Szlachetna paczka”, wolontariat PCK). Szkoła organizuje zajęcia dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu Akademia Sukcesu 2.0.  
Strona szkoły Mapa z użyciem Street View Mapa widok satelitaStrona szkoły Mapa z użyciem Street View Mapa widok satelitarny

Oferta
Dojazd
Szkoła mieści się w budynku przy ulicy Słonecznej 2. Dojazd autobusami linii nr 3,4,11. Dla uczniów z Prabut autobus zatrzymuje się na przystanku przy ul. Polnej ok. 100 metrów od szkoły. Uczniowie dojeżdżający z Gardei wysiadają na ulicy Sportowej ok 200 metrów od szkoły
Historia
Sportowe Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie zostało utworzone w 2010 roku wchodząc w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kwidzynie. Powstały dwie klasy: piłka ręczna dziewcząt i chłopców oraz koszykówka chłopców i siatkówka dziewcząt. W 2012 roku w ramach SLO została utworzona klasa mundurowa realizująca innowację pedagogiczną "Bezpieczeństwo publiczne-edukacja dla służb mundurowych".
Koła zainteresowań

  Szkoła proponuje uczniom ofertę różnorodnych zajęć dodatkowych:

  • koła przedmiotowe  
  •  fakultety maturalne z matematyki, języka polskiego, biologii, geografii, języka angielskiego
  •  koła zainteresowań:Szkolne Biuro Prasowe, szkolny radiowęzeł, zajęcia z zakresu ratownictwa medycznego z możliwością ukończenia kwalifikowanego Kursu Pierwszej Pomocy, Centrum Mistrzostwa Informatycznego pod patronatem Politechniki Gdańskiej.
  • zajęcia wspierające i wyrównawcze
  • zajęcia sportowo-rekreacyjne
  • zajęcia z terenoznawstwa, pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz strzelania
  Kontakty zagraniczne
  POLSKO - NIEMIECKA WYMIANA MŁODZIEŻY

  Placówka od 12 lat współpracuje z niemiecką szkołą z Osterholz. W ramach wymiany młodzieży co roku realizowane są różne projekty kulturowe i językowe. Dwa razy do roku uczniowie i nauczyciele spotykają się na wspólnych tygodniowych warsztatach (w kwietniu w Polsce, a w czerwcu w Niemczech), podczas których powstają zaplanowane projekty.

  EUROWEEK  - Szkoła liderów

  Od 2018 roku szkoła bierze udział w projekcie językowym Euroweek. To tygodniowy obóz edukacyjny realizowany w miejscowościach położonych na Ziemi Kłodzkiej pozwalający młodym ludziom aktywnie włączyć się w życie demokratycznego społeczeństwa dzisiejszej Europy. Uczniowie  „Nowego” (oraz innych szkół z całego kraju) biorą udział w zajęciach w formie interaktywnych warsztatów, gier symulacyjnych i praktycznych ćwiczeń.  Warsztaty  mają na celu naukę i rozwój umiejętności w zakresie języka angielskiego, poznawanie obcych kultur oraz integrację między uczniami i wolontariuszami rozmaitych narodowości. 

  AIESEC - praktyki studenckie

  Projekt  realizowany w ramach współpracy z organizacją studencką AIESEC - prowadzoną przez młodych ludzi, która od ponad 67 lat realizuje program praktyk i wolontariatów, docierając do 126 krajów i terytoriów. Szkoła kilkakrotnie gościła studentów - wolontariuszy z różnych państw, którzy przez tydzień prowadzili zajęcia i warsztaty dla uczniów  poruszające problematykę ekonomiczną, ekologiczną oraz relacje społeczne i kulturowe. Zajęcia prowadzone są przez wolontariuszy - obcokrajowców i zawsze odbywają się w języku angielskim, co dodatkowo sprawia, że uczniowie mogą kształcić swoje umiejętności językowe.
   
  eTwinning - europejska współpraca szkół

  Program eTwinning wspomaga europejską współpracę szkół realizowaną przy pomocy mediów elektronicznych. Szkoła należy to społeczności szkół w Europie korzystających z platformy eTwinning, która oferuje współpracę dla pracowników szkół (nauczycieli, dyrektorów szkół, bibliotekarzy, itp.) oraz uczniów. Projekty realizowane są w języku angielski, co przyczynia się do rozwijania umiejętności językowych uczniów.  Osiągnięcia

  Uczniowie klas sportowych odnoszą liczne sukcesy:

  Uczniowie Sportowego Liceum Ogólnokształcącego są wielokrotnymi medalistami Mistrzostw Polski odpowiednich kategorii sportowych w różnych dyscyplinach sportowych. W 2019 dziewczęta zdobyły złoty medal MP Juniorek w piłce ręcznej a chłopcy awansowali do najlepszej Final Four. W 2020 roku dziewczęta zostały wicemistrzyniami Polski w MP Juniorek w piłce ręcznej.

  W lekkoatletyce nasi uczniowie są medalistami MP Juniorów oraz uczestnikami ME i MŚ.

  Od kilku lat szkoła zajmuje czołowe miejsca w klasyfikacji generalnej w Wojewódzkiej Licealiadzie Młodzieży.

  Zajęcia pozalekcyjne
  Uczniowie klas mundurowych realizują projekty:

  POZNAJ DZIŚ ZAWÓD JUTRA – Celem projektu jest poznanie specyfiki, kompetencji oraz struktury organizacyjnej Sił Zbrojnych RP (wszystkich rodzajów), służb, podmiotów, instytucji i formacja działających w dziedzinie bezpieczeństwa. Uczniowie poznają warunki i wymagania kwalifikacyjne, które należy spełnić aby podjąć służbę bądź pracę w poszczególnych formacjach i podmiotach.

  POMAGAM – RATUJĘ – EDUKUJĘ - Celem projektu jest propagowanie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy wśród lokalnej społeczności czego skutkiem ma być zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców miasta i powiatu, ale także obywateli naszego kraju z uwagi na nieograniczoną działalność edukacyjną. Realizacja projektu sprawia, że uczniowie klas mundurowych przekazując wiedzę z zakresu pierwszej pomocy „zarażają” chęcią pomagania odbiorców ich szkoleń, prelekcji, pokazów, konkursów, festynów, zawodów, lekcji. Przygotowanie wyżej wymienionych przedsięwzięć w ramach realizacji projektu wymaga od uczniów przygotowania merytorycznego, zaangażowania logistycznego, nierzadko kreatywności i przedsiębiorczości oraz umiejętności pracy w grupie, opanowania, właściwego podejścia i zastosowania technik werbalnych i niewerbalnych. Zatem uczestnicy projektu poprzez pomaganie i edukację innych podnoszą swoją wiedzę, kształtują swoje umiejętności i kompetencje kluczowe, a tym samym zwiększają szansę na ratunek dla osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia, , a tym samym kształtują bezpieczeństwo lokalne i narodowe. W projekcie biorą udział wszyscy uczniowie klas mundurowych.


  Drzwi otwarte

  W ramach "Otwartej Szkoły"  realizujemy dla uczniów szkół podstawowych:

  • Dzień Otwarty dla uczniów  ósmoklasistów
  • sobotnie zajęcia w Akademii Sukcesu, 
  • Dzień Nauki 
  • warsztaty biologiczno-chemiczne dla uczniów szkół podstawowych
  • warsztaty z pierwszej pomocy przedlekarskiej
  Współpraca z pracodawcami

  Szkoła od trzech lat realizuje projekt "Inspirujące przykłady", w ramach którego uczniowie klas drugich wyjeżdżają na wizyty studyjne do pomorskich firm w celu zapoznania się ze specyfiką pracy.

  W ramach współpracy z Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku uczniowie biorą udział w warsztatach zawodoznawczych, odwiedzają firmy i zapoznają się ofertą pracy.