Kwidzyn
Liceum ogólnokształcące
Sportowe Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie
Zespół szkół
Adres
ul.Słoneczna 2, 82-500 Kwidzyn
Telefon
55 645 19 19
Fax
55 645 19 19
E-mail
Strona www
Dyrektor
Ewelina Braun
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • Sportowe Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie
 • Sportowe Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie
 • Sportowe Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie
 • Sportowe Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie
Opis
Szkoła dysponuje bardzo dobrą bazą lokalową i oprócz dobrze wyposażonych sal dydaktycznych, posiada halę sportową, bibliotekę z czytelnią, profesjonalną salę do aerobicu, salę kinową, sklepik i radiowęzeł. Wyróżniają ją ciekawe aranżacje sal lekcyjnych, nawiązujące tematycznie do prowadzonych w nich zajęć,zaprojektowane i wykonane przez uczniów. W placówce funkcjonuje dziennik elektroniczny, dzięki któremu rodzice i uczniowie mają na bieżąco dostęp do ocen, frekwencji, planu lekcji i ogłoszeń. Priorytetem szkoły jest bardzo dobre przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego. Przez pięć lat liceum uzyskiwało 100% zdawalność egzaminu maturalnego, w roku 2018 zdawalność wyniosła 99%, a odsetek uczniów osiągających wyniki wysokie (stanin 7,8,9) ciągle wzrasta. Absolwenci szkoły są bardzo dobrze przygotowani do dalszej edukacji i funkcjonowania na wymagającym rynku pracy. Coraz liczniejsza grupa studiuje na prestiżowych uczelniach (UW, UJ, SGH, WUM, PG) i po ich ukończeniu podejmuje pracę w atrakcyjnych i nowoczesnych zawodach. W roku szkolnym 2012/2013 liceum zostało wyróżnione przyznawanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej tytułem "Szkoła Odkrywców Talentów", a dzięki wysokim wynikom z egzaminów maturalnych oraz sukcesom na olimpiadach znalazła się w rankingu najlepszych liceów wg miesięcznika "Perspektywy" i uzyskała tytuł „Brązowej szkoły” (2013, 2015,2017, 2018). Placówka jest otwarta na potrzeby i zainteresowania uczniów, a jej elastyczna oferta uwzględnia indywidualne oczekiwania młodzieży. W szkole stosuje się wiele innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych i organizacyjnych. W ramach wyboru przedmiotów rozszerzonych, uczeń swobodnie wybiera zajęcia i przedmioty dodatkowe. Szeroki zakres działań nauczycieli umożliwia im osiąganie sukcesów w konkursach, olimpiadach, zawodach, projektach edukacyjnych, w wolontariacie i w pracy na rzecz środowiska lokalnego. Od kilku lat szkoła może poszczycić się laureatami i finalistami olimpiad przedmiotowych i tematycznych na szczeblu centralnym. Uczniowie II LO są laureatami wielu konkursów (wygrywają cenne nagrody, indeksy, wyjazdy zagraniczne), są stypendystami. Młodzież podejmuje się i realizuje szereg inicjatyw na rzecz własnego rozwoju, rozwoju szkoły i społeczności lokalnej. W tradycję szkoły wpisane są imprezy: np. rajd integracyjny dla klas I, Wasz Talent, Dzień Patrona, Gala Absolwenta. Stałymi punktami współpracy uczniów, nauczycieli i partnerów szkoły są realizowane corocznie projekty: wymiana międzynarodowa z niemiecką szkołą z Osterholz, wymiana kulturowa w ramach współpracy z AIESEC, warsztaty ekologiczne i inne. Współpracujemy również z wyższymi uczelniami. Dzięki tej współpracy uczniowie mają możliwość uczestniczenia w wykładach i ćwiczeniach w pracowniach uniwersyteckich. Liceum postrzegane jest w środowisku jako szkoła otwarta na potrzeby uczniów niepełnosprawnych i z problemami zdrowotnymi. Nauczyciele tworzą atmosferę i przestrzeń przyjazną uczniom. Ważnymi zadaniami szkoły są również działania mające na celu kształtowanie postaw empatycznych i wrażliwości na potrzeby innych ludzi, co przejawia się aktywnym udziałem młodzieży w akcjach charytatywnych i prozdrowotnych (koncerty, WOŚP, „Szlachetna paczka”, wolontariat PCK). Dzięki licznym działaniom na rzecz środowiska lokalnego (min. współorganizowanie „Powiatowego Dnia Ziemi”, zajęcia dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów) młodzież II LO doceniana jest przez mieszkańców i buduje pozytywny wizerunek szkoły. Strona szkoły Mapa z użyciem Street View Mapa widok satelitaStrona szkoły Mapa z użyciem Street View Mapa widok satelitarny
Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Szkoła mieści się w budynku przy ulicy Słonecznej 2. Dojazd autobusami linii nr 3,4,11. Dla uczniów z Prabut autobus zatrzymuje się na przystanku przy ul. Polnej ok. 100 metrów od szkoły. Uczniowie dojeżdżający z Gardei wysiadają na ulicy Sportowej ok 200 metrów od szkoły
Historia
Sportowe Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie zostało utworzone w 2010 roku wchodząc w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kwidzynie. Powstały dwie klasy: piłka ręczna dziewcząt i chłopców oraz koszykówka chłopców i siatkówka dziewcząt. W 2012 roku w ramach SLO została utworzona klasa mundurowa realizująca innowację pedagogiczną "Bezpieczeństwo publiczne-edukacja dla służb mundurowych".
Koła zainteresowań
Szkoła proponuje uczniom ofertę różnorodnych zajęć dodatkowych. Wśród nich są:
 •  koła przedmiotowe
 •  fakultety maturalne
 •  koła zainteresowań: Szkolne Biuro Prasowe, Lira Szekspira, Klub Debat Oksfordzkich, Koło Mediewistyczne, Chochoły - sam tworzę spektakl teatralny, ratownictwo medyczne.
 • zajęcia wspierające i wyrównawcze
 • zajęcia sportowo-rekreacyjne: SKS piłka siatkowa oraz badminton.
Kontakty zagraniczne
 1. Placówka współpracuje z niemiecką szkołą z Osterholz. W ramach wymiany młodzieży co roku realizowane są różne projekty kulturowe i językowe. Dwa razy do roku uczniowie i nauczyciele spotykają się na wspólnych tygodniowych warsztatach (w kwietniu w Polsce, a w czerwcu w Niemczech), podczas których powstają zaplanowane projekty.
 2. Drugi projekt to wymiana w ramach organizacji AIESEC. To globalna organizacja prowadzona przez młodych ludzi, która od ponad 67 lat realizuje program praktyk i wolontariatów, docierając do 126 krajów i terytoriów. W Polsce jesteśmy obecni w 16 największych ośrodkach akademickich, gdzie poprzez realizowane projekty i pracę zespołową umożliwiamy studentom rozwój osobisty i profesjonalny. Kształtujemy wśród nich postawę przedsiębiorczości oraz umiejętności komunikacyjne. Rozwijamy przyszłych liderów, którzy w odpowiedzialny sposób będą wpływali na swoje lokalne otoczenie
Osiągnięcia

Dzięki wysokim wynikom z egzaminów maturalnych oraz sukcesom na olimpiadach szkoła znalazła się w rankingu najlepszych liceów wg miesięcznika "Perspektywy" i uzyskała wielokrotnie tytuł „Brązowej szkoły” (2013, 2015,2017, 2018,2019). Od wielu lat Liceum uzyskuje bardzo wysoką  zdawalność egzaminu maturalnego. Od kilku lat szkoła może poszczycić się laureatami i finalistami olimpiad przedmiotowych i tematycznych na szczeblu centralnym - 7-krotnie Olimpiada Ekologiczna,

- 3 krotnie - Olimpiada Historyczna

- 3-krotnie Olimpiada o Wiedzy o Prawach Człowieka

- 2 – krotnie Olimpiada Biologiczna

- Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

- Olimpiada Geograficzna

- Olimpiada Języka Rosyjskiego

- Olimpiada Języka Niemieckiego

- 3-krotnie Olimpiada Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego

- 2- krotnie Olimpiada Mediewistyczna .

Uczniowie II LO są laureatami wielu konkursów - wygrywają cenne nagrody, indeksy, wyjazdy zagraniczne, za swoje osiągnięcia otrzymują liczne stypendia. Szkoła odnosi także znaczące sukcesy sportowe. W ostatnich  latach zajmowała czołowe miejsca w klasyfikacji generalnej w Wojewódzkiej Licealiadzie Młodzieży a w tamtym roku szkolnym wygrała ten ranking.

Uczniowie Sportowego Liceum Ogólnokształcącego są wielokrotnymi medalistami Mistrzostw Polski odpowiednich kategorii sportowych w różnych dyscyplinach sportowych. W 2019 dziewczęta zdobyły złoty medal MP Juniorek w piłce ręcznej a chłopcy awansowali do najlepszej Final Four. W lekkoatletyce nasi uczniowie są medalistami MP Juniorów oraz uczestnikami ME i MŚ.

Zajęcia pozalekcyjne
Wszystkie zajęcia jak podpunkcie koła zainteresowań.  Poza tym wychodząc naprzeciw zainteresowaniom młodzieży szkoła organizuje cykliczne wyjazdy:
klasy biologiczno-chemiczne:
 •  warsztaty w ramach „Błękitnej szkoły”,
 • zajęcia laboratoryjne w Centrum Małej Skali w Toruniu,
 • współpraca z Collegium Medicum,
 • zajęcia na Politechnice Gdańskiej oraz UMK w Toruniu,
 • przyjazdy naukowców w ramach projektu "Poznaj pracę biologa",

klasy matematyczne:

 • na obozy matematyczno-fizyczno-geograficzn,
 • zajęcia w Planetarium i Orbitarium w Toruniu
 • zajęcia w Instytucie Geologii UG w Gdyni.
 • wyjazdy studyjne do Trójmiasta w ramach projektu "Inspirujące przykłady",

klasy humanistycznych:

 • wyjazdy na wykłady i warsztaty organizowane i prowadzone przez pracowników naukowych UG
 • lekcje muzealne
 • dla uczniów szczególnie zainteresowanych nauką języków obcych na warsztaty językowe.
 • wyjazdy studyjne do Trójmiasta w ramach projektu "Inspirujące przykłady",
 • edukacja prawna w Sądzie Rejonowym w Kwidzynie.
Drzwi otwarte

Jesteśmy szkołą otwartą na potrzeby uczniów. Przy naszej szkole działa Akademia Sukcesu, która przygotowuje zajęcia dla uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz klas III gimnazjum. Zajęcia odbywają się cyklicznie raz w miesiącu od października do maja.

Również organizujemy dni otwarte. Już odbyły się 21 marca 2019, planujemy jeszcze kolejną edycję w maju a termin zostanie podany na stronie szkoły.