Kwidzyn
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie
Zespół szkół
Adres
ul.Słoneczna 2, 82-500 Kwidzyn
Telefon
55 645 19 19
Fax
55 645 19 19
E-mail
Strona www
Dyrektor
Ewelina Braun
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • II Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie
 • II Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie
 • ZSO_kolaż
 • II Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie
 • II Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie
Opis
    Szkoła dysponuje bardzo dobrą bazą lokalową i oprócz dobrze wyposażonych sal dydaktycznych, posiada halę sportową, bibliotekę z czytelnią, profesjonalną salę do aerobicu, sklepik i radiowęzeł. W bieżącym roku szkolnym placówka wzbogaciła się o dwie mobilne pracownie multimedialne wykorzystywane nie tylko na zajęciach z informatyki, ale także na innych przedmiotach.  
    
    Priorytetem szkoły jest bardzo dobre przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego. Zdawalność egzaminu maturalnego w roku 2019 wyniosła 100%, a odsetek uczniów osiągających wyniki wysokie (stanin 7,8,9) ciągle wzrasta. Absolwenci szkoły są bardzo dobrze przygotowani do dalszej edukacji i funkcjonowania na wymagającym rynku pracy. Liczna grupa studiuje na prestiżowych uczelniach (UW, UJ, SGH, WUM, PG) i po ich ukończeniu podejmuje pracę w atrakcyjnych i nowoczesnych zawodach. Dzięki wysokim wynikom z egzaminów maturalnych oraz sukcesom na olimpiadach szkoła od lat znajduje się w rankingu najlepszych liceów wg miesięcznika "Perspektywy". W  roku szkolnym 2019/2020  II LO uzyskało tytuł "Srebrnej Szkoły" w rankingu najlepszych liceów w Polsce wg PERSPEKTYW. 
    
    Placówka jest otwarta na potrzeby i zainteresowania uczniów, a jej elastyczna oferta uwzględnia indywidualne oczekiwania młodzieży. W szkole stosuje się wiele innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych i organizacyjnych. Każdy uczeń ma dostęp do chmury szkolnej OFFICE365, dzięki której bezpłatnie korzysta z pakietu biurowego Microsoftu, aplikacji takich jak Teams, Forms czy Sway. W 2019 roku szkoła przystąpiła do projektu Ministerstwa Cyfryzacji i korzysta z aplikacji mLegitymacja. Biblioteka szkolna korzysta z nowoczesnego systemu e-biblio, dzięki któremu uczeń  na mobilnym urządzeniu ma dostęp do katalogu, wykazu lektur, rezerwacji książek itp. W placówce funkcjonuje dziennik elektroniczny, dzięki któremu rodzice i uczniowie mają na bieżąco dostęp do ocen, frekwencji, planu lekcji i ogłoszeń.
   
      Od kilku lat szkoła może poszczycić się laureatami i finalistami olimpiad przedmiotowych i tematycznych na szczeblu centralnym. Uczniowie II LO są laureatami wielu konkursów (wygrywają cenne nagrody, indeksy, wyjazdy zagraniczne), są stypendystami różnych szczebli.
    
    Młodzież podejmuje się i realizuje szereg inicjatyw na rzecz własnego rozwoju, rozwoju szkoły i społeczności lokalnej. W liceum działa szkolne Biuro Prasowe oraz radiowęzeł, w których uczniowie ćwiczą warsztat dziennikarski. W tradycję szkoły wpisane są imprezy: np. rajd integracyjny dla klas I, Wasz Talent, Dzień Patrona, Gala Absolwenta, Szkolny Budżet Obywatelski. Stałymi punktami współpracy uczniów, nauczycieli i partnerów szkoły są realizowane corocznie projekty: współpraca z Fundacją Inspirujące Przykłady, wymiana międzynarodowa z niemiecką szkołą z Osterholz, wymiana kulturowa w ramach współpracy z AIESEC, warsztaty ekologiczne i inne.  Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi uczniowie mają możliwość uczestniczenia w wykładach i ćwiczeniach w pracowniach uniwersyteckich.

     Liceum postrzegane jest w środowisku jako szkoła otwarta na potrzeby uczniów niepełnosprawnych i z problemami zdrowotnymi. Nauczyciele tworzą atmosferę i przestrzeń przyjazną uczniom. Ważnymi zadaniami szkoły są również działania mające na celu kształtowanie postaw empatycznych i wrażliwości na potrzeby innych ludzi, co przejawia się aktywnym udziałem młodzieży w akcjach charytatywnych i prozdrowotnych (koncerty, WOŚP, „Szlachetna paczka”, wolontariat PCK). Szkoła organizuje zajęcia dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu Akademia Sukcesu 2.0.  Strona szkoły Mapa z użyciem Street View Mapa widok satelita
Oferta
Dojazd
Szkoła mieści się w budynku przy ulicy Słonecznej 2. Dojazd autobusami linii nr 3,4,11. Dla uczniów z Prabut autobus zatrzymuje się na przystanku przy ul. Polnej ok. 100 metrów od szkoły. Uczniowie dojeżdżający z Gardei wysiadają na ulicy Sportowej ok 200 metrów od szkoły.
Historia
Szkoła rozpoczęła swoją działalność 1 września 1991 r. Od 1995 roku liceum mieści się w ciekawym architektonicznie budynku przy ulicy Słonecznej 2. W 2001 r. szkoła przyjęła imię Stanisława Wyspiańskiego. Od 2010 r. II LO wraz z nowo powołanym Sportowym Liceum Ogólnokształcącym wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2.
Koła zainteresowań

Szkoła proponuje uczniom ofertę różnorodnych zajęć dodatkowych:

 • koła przedmiotowe  z matematyki, języka polskiego, biologii, chemii, języka angielskiego, języka niemieckiego
 • fakultety maturalne z matematyki, języka polskiego, biologii, chemii, geografii, historii, języka angielskiego,
 • koła zainteresowań i warsztaty: Szkolne Biuro Prasowe, szkolny radiowęzeł, Lira Szekspira, Klub Debat Oksfordzkich, Koło Mediewistyczne, warsztaty Copywritingu, Chochoły - sam tworzę spektakl teatralny, zajęcia z zakresu ratownictwa medycznego z możliwością ukończenia kwalifikowanego Kursu Pierwszej Pomocy, Centrum Mistrzostwa Informatycznego pod patronatem Politechniki Gdańskiej.
 • zajęcia wspierające i wyrównawcze
 • zajęcia sportowo-rekreacyjne: SKS piłka siatkowa oraz badminton
Kontakty zagraniczne
POLSKO-NIEMIECKA WYMIANA MŁODZIEŻY

Placówka od 12 lat współpracuje z niemiecką szkołą z Osterholz. W ramach wymiany młodzieży co roku realizowane są różne projekty kulturowe i językowe. Dwa razy do roku uczniowie i nauczyciele spotykają się na wspólnych tygodniowych warsztatach (w kwietniu w Polsce, a w czerwcu w Niemczech), podczas których powstają zaplanowane projekty.

EUROWEEK  - Szkoła liderów

Od 2018 roku szkoła bierze udział w projekcie językowym Euroweek. To tygodniowy obóz edukacyjny realizowany w miejscowościach położonych na Ziemi Kłodzkiej pozwalający młodym ludziom aktywnie włączyć się w życie demokratycznego społeczeństwa dzisiejszej Europy. Uczniowie  „Nowego” (oraz innych szkół z całego kraju) biorą udział w zajęciach w formie interaktywnych warsztatów, gier symulacyjnych i praktycznych ćwiczeń.  Warsztaty  mają na celu naukę i rozwój umiejętności w zakresie języka angielskiego, poznawanie obcych kultur oraz integrację między uczniami i wolontariuszami rozmaitych narodowości. 

AIESEC - praktyki studenckie

Projekt  realizowany w ramach współpracy z organizacją studencką AIESEC - prowadzoną przez młodych ludzi, która od ponad 67 lat realizuje program praktyk i wolontariatów, docierając do 126 krajów i terytoriów. Szkoła kilkakrotnie gościła studentów - wolontariuszy z różnych państw, którzy przez tydzień prowadzili zajęcia i warsztaty dla uczniów  poruszające problematykę ekonomiczną, ekologiczną oraz relacje społeczne i kulturowe. Zajęcia prowadzone są przez wolontariuszy - obcokrajowców i zawsze odbywają się w języku angielskim, co dodatkowo sprawia, że uczniowie mogą kształcić swoje umiejętności językowe.
 
eTwinning - europejska współpraca szkół

Program eTwinning wspomaga europejską współpracę szkół realizowaną przy pomocy mediów elektronicznych. Szkoła należy to społeczności szkół w Europie korzystających z platformy eTwinning, która oferuje współpracę dla pracowników szkół (nauczycieli, dyrektorów szkół, bibliotekarzy, itp.) oraz uczniów. Projekty realizowane są w języku angielski, co przyczynia się do rozwijania umiejętności językowych uczniów.

Osiągnięcia

Dzięki wysokim wynikom z egzaminów maturalnych oraz sukcesom na olimpiadach szkoła znalazła się w rankingu najlepszych liceów wg miesięcznika "Perspektywy" i uzyskała wielokrotnie tytuł „Brązowej szkoły” (2013, 2015,2017, 2018,2019) a w 2020 tytuł "Srebrnej Szkoły". Od wielu lat Liceum uzyskuje bardzo wysoką  zdawalność egzaminu maturalnego. Od kilku lat szkoła może poszczycić się laureatami i finalistami olimpiad przedmiotowych i tematycznych na szczeblu centralnym

- 7-krotnie Olimpiada Ekologiczna,

- 3 krotnie - Olimpiada Historyczna

- 3-krotnie Olimpiada o Wiedzy o Prawach Człowieka

- 2 – krotnie Olimpiada Biologiczna

- Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

- Olimpiada Geograficzna

- Olimpiada Języka Rosyjskiego

- Olimpiada Języka Niemieckiego

- 5-krotnie Olimpiada Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego

- 2- krotnie Olimpiada Mediewistyczna .

Uczniowie II LO są laureatami wielu konkursów - wygrywają cenne nagrody, indeksy, wyjazdy zagraniczne, za swoje osiągnięcia otrzymują liczne stypendia. Szkoła odnosi także znaczące sukcesy sportowe. W ostatnich  latach zajmowała czołowe miejsca w klasyfikacji generalnej w Wojewódzkiej Licealiadzie Młodzieży a w tamtym roku szkolnym wygrała ten ranking.

Uczniowie Sportowego Liceum Ogólnokształcącego są wielokrotnymi medalistami Mistrzostw Polski odpowiednich kategorii sportowych w różnych dyscyplinach sportowych. W 2019 dziewczęta zdobyły złoty medal MP Juniorek w piłce ręcznej a chłopcy awansowali do najlepszej Final Four. W lekkoatletyce nasi uczniowie są medalistami MP Juniorów oraz uczestnikami ME i MŚ.

Zajęcia pozalekcyjne
Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom młodzieży szkoła proponuje:

dla klasy matematyczno-ekonomicznej:

 • realizację dodatkowych zajęć z matematyki finansowej,
 • wyjazdowe warsztaty naukowe z matematyki i geografii,
 • zajęcia w Planetarium i Orbitarium w Toruniu,
 • zajęcia w Instytucie Geologii UG w Gdyni, 
 • wyjazdy studyjne do Trójmiasta w ramach projektu "Inspirujące przykłady",
 • dodatkowe zajęcia z programowania w Centrum Mistrzostwa Informatycznego pod patronatem Politechniki Gdańskiej,
 • realizacja projektu FCHgo! Odkryj energię wodoru! przy współpracy z UMK w Toruniu
 • zajęcia na Politechnice Gdańskie w ramach podpisanej współpracy ze szkołą,
 • zajęcia w ramach programu "Lekcje z ZUS";
 • udział w projekcie "Sukces na Bank",
 • zajęcia z pracownikami naukowymi w szkole w ramach współpracy z UG,
 • zajęcia przygotowujące do konkursów i olimpiad

dla klasy biologiczno-chemicznej:

 • wyjazdy na warsztaty w ramach „Błękitnej szkoły”,
 • zajęcia laboratoryjne w Centrum Małej Skali w Toruniu,
 • współpraca z Collegium Medicum - udział w zajęciach z anatomii,
 • zajęcia na Politechnice Gdańskiej oraz UMK w Toruniu,
 • przyjazdy naukowców w ramach projektu "Poznaj pracę biologa",
 • zajęcia przygotowujące do olimpiad i konkursów,
 • wyjazdy studyjne do Trójmiasta w ramach projektu "Inspirujące przykłady",


dla klasy humanistyczno-lingwistycznej:

 • zajęcia teatralne, muzyczne i plastyczne
 • wyjazdy na warsztaty i obozy językowe (min. w ramach projektu EUROWEEK),
 • zajęcia w ramach projektu eTwinning,
 • edukacja prawna w Sądzie Rejonowym w Kwidzynie,
 • edukacja teatralna we współpracy z Fundacją Banina,
 • wyjazdy na spektakle teatralne,
 • wycieczki tematyczne, historyczne i kulturowe,
 • wyjazdy studyjne do Trójmiasta w ramach projektu "Inspirujące przykłady",
 • wyjazdy na wykłady i warsztaty organizowane i prowadzone przez pracowników naukowych UG
 • zajęcia w ramach kół przedmiotowych oraz Koło Mediewistyczne, Koło Debat, Koło teatralne,  Warsztaty Copywritingu,
 • lekcje z wykorzystaniem mobilnej pracowni multimedialnej
 • rozwijanie umiejętności dziennikarskich w Szkolnym Biurze Prasowym i radiowęźle,
 • udział w warsztatach i projektach w ramach edukacji obywatelskiej "Młodzi głosują".
Drzwi otwarte

W ramach "Otwartej Szkoły"  realizujemy dla uczniów szkół podstawowych:

 • Dzień Otwarty dla uczniów  ósmoklasistów
 • sobotnie zajęcia w Akademii Sukcesu, 
 • Dzień Nauki 
 • warsztaty biologiczno-chemiczne dla uczniów szkół podstawowych
Współpraca z pracodawcami

    Szkoła od trzech lat realizuje projekt "Inspirujące przykłady" , w ramach którego uczniowie klas drugich wyjeżdżają na wizyty studyjne do pomorskich firm w celu zapoznania się ze specyfiką pracy.

W ramach współpracy z Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku uczniowie biorą udział w warsztatach zawodoznawczych, odwiedzają firmy i zapoznają się ofertą pracy.

W ramach doradztwa zawodowego uczniowie mają zajęcia w lokalnych firmach i spotkania z przedstawicielami różnych zawodów.